Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου για την ΜΟΠΑΚ


????????????????????????????????????

**

Λόγω των προεκλογικών περιορισμών στις εμφανίσεις των υποψηφίων από το Εθνικό Συμβούλιο Ράδιοτηλεόρασης, η συνεδρίαση δεν θα μεταδοθεί από τον Prisma 91.6 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006 και 65, 67 του Ν.3852/10, την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   24 Μαϊου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του  παρακάτω μοναδικού θέματος:

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης: «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας» (Α’ υποέργο της οριστικής μελέτης ΜΟΠΑΚ).

Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι  λόγω της ματαιωθείσας συνεδρίασης της 20ης-5-2019 του Δ.Σ. δεν κατέστη δυνατή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και σύμφωνα με το αρ.99113/15-5-19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων-Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Διοικ.-Οικονομικού Ν. Λευκάδας, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση από το Δ.Σ., προκειμένου να επικυρωθεί η 2η αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου, χρήσης 2019.

 

                    

                                                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

About Ομάδα Σύνταξης 27875 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.