Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Του Κακλαμάνη Θωμά


Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

Του Κακλαμάνη Θωμά

Μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες κάθε νέας Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του.  Να οργανωθούν δηλαδή με τέτοιο τρόπο οι υπηρεσίες του  ώστε αυτές να είναι σε θέση καλύτερα, ταχύτερα,  πιο ορθολογικά και αποτελεσματικά, να υλοποιούν τους οραματισμούς, τις πολιτικές, τους στόχους και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των δημοτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τόπο μας.

Οι νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής των Δήμων στις νέες συνθήκες, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Ο Δήμος καλείται να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον. Για να επιτύχει το στόχο του, χρειάζεται πρωταρχικά να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών του. Συγχρόνως, οφείλει να επανασχεδιάσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του.

Στους περισσότερους δήμους της χώρας μας η οργάνωση των υπηρεσιών  χρησιμοποιείται κατά κόρον από τις Διοικήσεις ως ένα από τα εργαλεία του πελατειακού συστήματος. Ταυτόχρονα παρατηρείται  έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Υπηρεσιών, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην άμεση εμπλοκή πολιτικών και διοικητικών παραγόντων. Οι Αντιδήμαρχοι αναλώνονται σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων καθημερινότητας που προκύπτουν, τα οποία είναι ουσιαστική αρμοδιότητα των διοικητικών προϊσταμένων των εκάστοτε τμημάτων.  Επιπλέον οι Υπηρεσίες, λειτουργώντας σε αυτή τη λογική, παραμένουν σε μια πλήρη εξάρτηση της λειτουργίας τους από τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο, χωρίς να μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την ομαλή λειτουργία τους ανεξάρτητα από την πολιτική ηγεσία.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών ενός σύγχρονου δήμου  είναι:

 

  1. Κωδικοποίηση των διαδικασιών και εγγράφων, με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία ταλαιπωρεί τους πολίτες αλλά και τους υπαλλήλους του Δήμου.
  2. Εντατική επιμόρφωση των στελεχών τα οποία θα καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης των Υπηρεσιών
  3. Εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας ανά Υπηρεσία, περιγραφή και καθορισμός θέσης εργασίας , με στόχο ώστε να καταγραφούν όλες οι ανάγκες σε προσωπικό, με την απαιτούμενη εξειδίκευση για κάθε θέση.

 

Η σύγχρονη οργάνωση  και λειτουργία ενός Δήμου πρέπει να εξυπηρετεί:

τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου μέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. και να τα εντάσσει στις διαδικασίες προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,

τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας, της αποδοτικότητας με την αναδιοργάνωση των δομών,

την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη λειτουργία όλων των υπηρεσιακών επιπέδων, την ενίσχυση της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των υπηρεσιών,

την αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών και πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου και των κοινοτικών συμβουλίων.

Στο πλαίσιο αυτό  ο Δήμος θα πρέπει  να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημοτικών υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες.

Ο στόχος της αναδιοργάνωσης είναι η μέγιστη δυνατή παροχή δημοσίων αγαθών προς τους πολίτες και η ικανοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου από την εργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό η καλλιεργούμενη εμπιστοσύνη των υπαλλήλων προς την Διοίκηση θα μετασχηματιστεί και σε εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Διοίκηση.

About Ομάδα Σύνταξης 28513 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.