Συνεδριάζει την Παρασκευή κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας….


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 14-8-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282 / 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων B’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                                                Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο. Ε. για υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Κ.Χ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

    Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο. Ε. για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

    Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο. Ε.  για έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιΐας  Δ.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών» προϋπολογισμού 79.999,22 €.

  •                 Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

    Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  200.000,00€  με  Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 91749

  • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                                                     Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο. Ε.  περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 227/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 89/2017 αγωγή του ΟΑΕΔ εκτός των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

About Ομάδα Σύνταξης 27426 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.