Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ ΙΝ


Να ληφθεί υπόψη η τοπικότητα – νησιωτικότητα και η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής στη διαδικασία ενοποίησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, στην Κέρκυρα, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων μετά από εκτενή συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού άκουσε και μελέτησε τις απόψεις των εκπροσώπων των δήμων Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Ζακύνθου σχετικά με την προωθούμενη ενοποίηση του χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

  • Η διαδικασία της ενοποίησης του χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο Ιόνιο μπορεί να έχει προοδευτικό χαρακτήρα μόνον και εφόσον εδράζεται σε συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπηρετεί τις ανάγκες αλλά και τις προοπτικές στην επιστήμη, την έρευνα, την παραγωγή ιδεών και καινοτομιών και ιδίως την ικανοποίηση των ευρύτερων λαϊκών αναγκών μέσω της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνική πραγματικότητα.
  • Εν προκειμένω, η προοπτική της ενοποίησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μπορεί να αποβεί εξαιρετικά θετική στο βαθμό που τα ακαδημαϊκά κριτήρια λειτουργήσουν σε συνδυασμό με άλλα προφανή δεδομένα και χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν και εν πολλοίς καθορίζουν την εικόνα των νησιών του Ιονίου, όπως είναι α) η τοπικότητα- νησιωτικότητα και β) η ενίσχυση της συνοχής
  • Η ενοποίηση του Ιόνιου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων παρέχει την ευκαιρία μιας νέας αρχής και βιώσιμης προοπτικής για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τη δυνατότητα της περαιτέρω ανάπτυξής του.

Αυτός είναι ο δρόμος που αναφέρεται εξάλλου ως πρόβλεψη στο διάταγμα ίδρυσής του στο ΠΔ 83/1984, ότι δηλαδή «μπορεί να ορίζεται η έδρα επιμέρους Πανεπιστημιακών μονάδων και λειτουργιών σε άλλες πόλεις».

Είναι ο δρόμος που ακολούθησαν, χωρίς προβλήματα, τα άλλα δυο Πανεπιστήμια της χώρας που συνιδρύθηκαν με τις ίδιες  διατάξεις του ιδίου ΠΔ 83/1984, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το πρώτο αναπτύσσεται σε 5 πόλεις με 6 Σχολές  και 18 Τμήματα και το δεύτερο, που μάλιστα προσιδιάζει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών αναπτύσσεται σε 6 νησιά με 5 Σχολές και 17 Τμήματα.

Αβίαστα προκύπτει το δικό μας αίτημα και όρος  να δημιουργηθεί τουλάχιστον μια Πανεπιστημιακή Σχολή σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα νησιά, εκτός από τις υπάρχουσες ήδη στην έδρα του Πανεπιστημίου. Σε αυτό να ληφθούν υπόψιν οι θέσεις και αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων και των τοπικών φορέων.

Η Περιφέρεια ιονίων Νήσων έχει προ πολλού αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με τα δυο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής, με ειδική προγραμματική συμφωνία όσο και με απτές πράξεις που στηρίζουν την κοινή πορεία για την ωφέλεια της Ιονίου Περιφέρειας και των κατοίκων της.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων με βάση τις παραπάνω θέσεις, θα συμβάλλει από τη θέση του στην ανάγκη που υπάρχει για δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα συνεχίσει την πορεία της Ιονίου Ακαδημίας, που θα λειτουργήσει υπηρετώντας την πρόοδο και την ευημερία της Περιφέρειας και των πολιτών.

About Ομάδα Σύνταξης 27920 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις συγχωνεύσεις και περικοπές τμημάτων Β/θμιας Εκπαίδευσης


Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία τις διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών στα Ιόνια Νησιά σε σχέση με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας. Θεωρεί ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα που αναστατώνει την εκπαιδευτική κοινότητα, πλήττει την εκπαιδευτική κανονικότητα και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ζωή και τις εκπαιδευτικές ανάγκες πολλών νέων και των οικογενειών τους.

Τα Ιόνια νησιά, με τις γεωγραφικές και λοιπές τους ιδιαιτερότητες, με τους διαχρονικά χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες, με τα τρομακτικά προβλήματα υποδομών και σχολικής στέγης πλήττονται βάναυσα από τη γενικότερη υποχρηματαδότηση στο χώρο της παιδείας και τις περικοπές, από την έλλειψη διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού, από τη διάλυση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα Ιόνια νησιά, με τις γεωγραφικές και λοιπές τους ιδιαιτερότητες, με τους διαχρονικά χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες, με τα τρομακτικά προβλήματα υποδομών και σχολικής στέγης πλήττονται βάναυσα από τη γενικότερη υποχρηματαδότηση στο χώρο της παιδείας και τις περικοπές, από την έλλειψη διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού, από τη διάλυση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα Ιόνια νησιά, με τις γεωγραφικές και λοιπές τους ιδιαιτερότητες, με τους διαχρονικά χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες, με τα τρομακτικά προβλήματα υποδομών και σχολικής στέγης πλήττονται βάναυσα από τη γενικότερη υποχρηματοδότηση στο χώρο της παιδείας και τις περικοπές, από την έλλειψη διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού, από την συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα υποβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

Είμαστε στο πλευρό της μαχόμενης εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών..

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το σύνολο του προβλήματος που προέκυψε από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε σχολεία της Περιφέρειας κάτω από το φως των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής μας και πάντα με γνώμονα την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ικανοποίηση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών της κοινωνίας μας και τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων από εκπαιδευτική – παιδαγωγική σκοπιά.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΙΝ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Χρήστος Μωραϊτης Δημήτρης Μπιάγκης

About Ομάδα Σύνταξης 27920 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.