Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Τετάρτη 04 Απριλίου. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   4 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Απόλπαινας για την παράκαμψη του δημοτικού δρόμου Απόλπαινας – Τσουκαλάδων  στη θέση  «ΝΤΑΜΑΡΙ» λόγω κατολισθήσεων.

Εισηγητές : Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 249.967,83 €.

Εισηγητές:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητές:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ» αναδόχου εταιρείας ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου εταιρείας ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παραχώρηση χώρου του δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Βασιλικής, για την δημιουργία  βιβλιοθήκης.

Εισηγητής:  Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Αλεξάνδρου για εξυπηρέτηση της λειτουργίας του νεκροταφείου οικισμού Νικιάνας Τ.Κ. Αλεξάνδρου.

                                   Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  α) για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018, και β) για  υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 497/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην συγκρότηση α) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2018, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

                               

              

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
 • Επιμελητήρια
 • Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 • Εργατικό Κέντρο
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 • Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν
 • τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

   

  Σημείωση:

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 • Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.