Οι τοποθετήσεις αναλυτικά στο Δημοτικό συμβούλιο για την προγραμματική σύμβαση για το θέμα των απορριμμάτων.


Την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ των: 1) Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας, 2) Δήμου Λευκάδας, 3) Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 4) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για την Διαδημοτική Συνεργασία Συνδιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας και Υγειονομική Ταφή του Υπολείμματος στον ΧΥΤ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 04-08-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Ευστάθιος Βλάχος, εισηγούμενος το θέμα, αφού διαπίστωσε ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα το ακροατήριο, τόσο για τους δημοτικούς συμβούλους, όσο και για τους φορείς είναι μικρό  είπε τα εξής:

 

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση διαδημοτικής συνεργασίας συνδιαχείρισης στερεών αποβλήτων δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας και Υγειονομική Ταφή του Υπολείμματος στον ΧΥΤ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Ρητά συμφωνείται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι προσβλέπουν σε διαρκή διαδημοτική συνεργασία και συνδιαχείριση των στερεών αποβλήτων τους με μελλοντικό στόχο τη δημιουργία κοινού διαδημοτικού και διαπεριφερειακού φορέα διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων  – ταφής υπολειμμάτων.

Κύριος του έργου 1 είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού Λευκάδας. Κύριος και Φορέας Λειτουργίας του έργου 2 είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας .

Φορέας Λειτουργίας του έργου 1 είναι ο Δήμος Λευκάδας και Φορέας Τεχνικής Υποστήριξης του έργου 2 είναι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παρούσης Σύμβασης που περιλαμβάνει: (α) λειτουργία του Έργου 1 (ΜοΠΑΚ) συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης του compost και των ανακυκλώσιμων υλικών, (β) λειτουργία του Έργου 2 (ΧΥΤ 3ης Δ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας) θα οριστικοποιηθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Αναδόχου Λειτουργίας των Έργων 1 και 2 που θα γίνει με βάση την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά».

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι το τελικό έλλειμα προϋπολογισμού για τη λειτουργία που εμφανίζουν οι ως άνω δραστηριότητες και συγκεκριμένα: α) η λειτουργία του Έργου 1, β) η λειτουργία του Έργου 2 και γ) η μεταφορά των υπολειμμάτων από τη ΜοΠΑΚ (έργο 1) στο ΧΥΤ (έργο 2), θα κατανέμεται αναλογικά με το φορτίο (τόνους) κάθε Δήμου, το οποίο θα εισέρχεται στη ΜοΠΑΚ. Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται ότι το τέλος ανά τόνο θα είναι κοινό, το οποίο θα προκύπτει ως ο λόγος του συνολικού ελλείμματος προϋπολογισμού προς τη συνολική ποσότητα, που θα εισέρχεται στη ΜοΠΑΚ.

Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίλυση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος του νησιού, ενώ ευχαρίστησε και όλες τις παρατάξεις του συμβουλίου γιατί με θέληση, πίστη και αναγνώριση των δυσκολιών, υποστήριξε τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής.

Στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος Λευκάδας Κώστας Δρακονταειδής έκανε λόγο για  μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της θητείας του στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς τέτοιου είδους συνεργασίες όμορων δήμων δεν είναι πολλές την χώρα μας.

Το τελικό κείμενο είναι αποτέλεσμα εξαντλητικών διεργασιών και σφραγίζει ότι η συνεργιστική λύση είναι η καλύτερη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και σε ένα βαθμό προσπάθειας δεκαετιών για να επιτευχθεί.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι σαν μια γροθιά μαζί με τον δήμο Ακτίου-Βόνιτσας θα στηρίξουν τις υποδομές του Δήμου Βόνιτσας, όπως αντίστοιχα υπάρχει και η αντίστοιχη διαβεβαίωση από τον δήμο Βόνιτσας για τις δικές μας.

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να κλείσει με μια ομόφωνη απόφαση, καθώς πρόκειται για μια συλλογική επιτυχία και δικαίωση του δημοτικού συμβουλίου, καθώς ήταν το μοναδικό θέμα που έγινε σε κλίμα συνεννόησης

Η Μαριάννα Καρφάκη στην τοποθέτηση της είπε ότι το 2014 είχαμε βρει ένα έτοιμο σχέδιο διάθεσης απορριμάτων, πως θα τα επεξεργαστούμε τα σκουπίδια μας με εργοστάσιο διάθεσης, επεξεργασίας, κομποστοποίησης, ότι πρέπει να γίνει ο δεματοποιητής για τον ενδιάμεσο χρόνο και ότι θα τα πάμε στην Βόνιτσα, καθώς ήταν και χρηματοδοτημένα με περίπου 6.000.000 από το ΕΠΕΡΑ, εκ των οποίων εμείς όχι χρησιμοποιήσαμε μόνο ένα ανακατεύοντας αναγκαστικά στα σκουπίδια, γιατί δεν είχαμε που να τα πάμε.  Απορροφάμε εκείνα τα χρήματα, δεν μπορούμε να φτάσουμε τον δεματοποιητή σε δημοπράτηση από εκείνα τα χρήματα και φτάνουμε σήμερα στην γέφυρα μες το επόμενο έργο να δημοπρατήσουμε τον δεματοποιητή.

Επίσης ανέφερε  ότι είχαμε παρεκκλίσεις από την αρχική πορεία και με ευθύνη της δημοτικής αρχής στο στο σχέδιο αρχικά που είχε εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο. Ήρθε ξαφνικά ενώ εγκρίναμε τόπο προορισμού πρώτο ΧΗΤΥ Παλαίρου, δεύτερο άγνωστος Χ Λευκάδα,, ήρε κάποια μέρα ίσως υπό το κράτος πίεσης ή υποσχέσεων από άλλες περιφέρειες και η ίδια η δημοτική αρχή ανέτρεψε το σχέδιο διάθεσης απορριμάτων, πιστεύοντας ότι θα κάνει κάτι καλύτερο.

Εμείς υπερασπιστήκαμε με πάθος την συνεργιστική λύση, καθώς η άλλη πρόταση ήταν βόμβα στα θεμελία και του ΜΟΠΑΚ και της χρηματοδότησης, καθώς πήγαινε τα σκουπίδια στην ακρόπολη του νησιού, σε μια λάθος θέση, που εκ των υστέρων οι ίδιοι μελετητές λένε άλλα μέρη.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι άσχετα με  όποιες παρεκκλίσεις καλοσωρίζουμε αυτή την λύση με φανατισμό και δεν χρησιμοποιούμε την λέξη αυτονομία, καθώς κοστίζει αυτή η λύση, με την φιλοσοφία όλου του σχεδιασμού των σκουπιδιών η λύση είναι συνεργιστική, όπως συνεργαζόμαστε στο νερό, στην αποχέτευση, στα πήγαινε έλα των κατοίκων και τις δραστηριότητες, λέγοντας ότι αυτή η λύση είναι καλή και για οικονομικούς λόγους.

Η κυρία Καρφάκη ανέφερε σε άλλο σημείο ότι εμείς είμαστε σε λίγο πιο δύσκολη θέση από την Βόνιτσα, καθώς έχει έτοιμη λύση για το που θα πάει τα σκουπίδια και το υπόλειμμα της στο μέλλον, καθώς έχει την δυνατότητα να τα πάει στο Αγρίνιο, καθώς έχει λύση. Επομένως μην λέμε ότι πήραμε τα σκουπίδια της Βόνιτσας, καθώς εμείς την τελική απόθεση των σκουπιδιών δεν το έχουμε λυμένο, καθώς αν χαλάσει η σύμβαση δεν θα έχουμε που να τα πάμε, ωστόσο έχουμε ένα από τα σπάνια εργοστάσια στην Ελλάδα, πρέπει να φροντίσουμε ωστόσο να το φτιάξουμε γρήγορα και με τις προδιαγραφές της μελέτης. Πρέπει με μεγάλη προσπάθεια να τηρήσουμε την λειτουργία και την κατασκευή.

Στην τοποθέτηση του ο Ευτύχης Ζουριδάκης είπε ότι πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη στιγμή και μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τότε που ήταν περιφερειάρχης ο Παναγιώτης Καββαδάς και είναι ευχάριστο που ωρίμασαν οι συνθήκες και καρποφόρησε αυτή η στιγμή. Ο ίδιος ευχήθηκε να συνεχιστούν οι συνεργασίες που θα ωφελήσουν τους πολίτες τόσο της Λευκάδας-Μεγανησίου-Ακτίου Βόνιτσας και σε άλλα επίπεδα.

Από το 2014-2017 πέρασαν τρία χρόνια, με τον ίδιο να εκτιμά ότι τα πράγματα θα τρέξουν  και θα ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση, λέγοντας ότι όταν οι συνεργασίες είναι έντιμοι και καθαροί οι όροι δεν υπάρχει φόβος να χαλάσουν.

Ο Θωμάς Καββαδάς έκανε αναφορά γενικότερα στον σχεδιασμό διαχείρισης απορριμάτων, ενώ αναρωτήθηκε για ποιο λόγο βρισκόμαστε τόσα χρόνια αντιμέτωποι με το θέμα επίλυσης των σκουπιδιών, λέγοντας ότι το μόνο εμπόδιο είναι η αξία των σκουπιδιών, που το κεφάλαιο κατάλαβε νωρίς ότι είναι φλέβα χρυσού και για αυτούς δεν μπορεί όλο αυτό να έχει δημόσιο χαρακτήρα και να το απολαμβάνει ο κόσμος χωρίς κόστος.

Δυστυχώς η κυβέρνηση υλοποιεί τον σχεδιασμό της Ε.Ε, ενώ μερίδιο ευθύνης έχουν και στην ΚΕΔΕ  γιατί υιοθετούν τον δρόμο αυτό.

Επίσης ανέφερε την θέση της παράταξης η διαχείριση των σκουπιδιών να γίνεται από δημόσιο φορέα χωρίς ανάμειξη ιδιωτών και επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων που πρέπει να απαλλαγούν από τα ανταποδοτικά τέλη.

Όσον αφορά την διαδημοτική συνεργασία, αυτή προχωρά σε ένα αρνητικό οικονομικό πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει να την ψάξουμε αν θα κρατήσει, καθώς και η υπόσχεση ότι δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο ο πολίτης; Θα υλοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα ώστε να μην πέσουμε σε νέες περιπέτειες;

Ωστόσο είπε ότι δεν είμαστε αντίθετοι αν διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας και δεν χαρατσώνεται ο κόσμος, κάτι που δεν διασφαλίζεται από την παρούσα σύμβαση.

Επίσης ο ΧΗΤΥ Παλαίρου λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, άρα δεν εξασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της διαδημοτικής συνεργασίας και για αυτό το λόγο θα είμαστε αρνητικοί.

Τελικά ο Θωμάς Καββαδάς ψήφισε  υπέρ της εισήγησης, με επιφύλαξη στα άρθρα 2, 3 και 5 της προγραμματικής σύμβασης.

Στην τοποθέτηση του ο Κώστας Γληγόρης υπογράμμισε ότι όταν ήρθαν στο νέο δημοτικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2014, τον Ιούλιο του 2014 είχε ενταχθεί το έργο της ΜΟΠΑΚ μαζί με τα υποέργα και μάλιστα στο δημοτικό συμβούλιο που βρισκόταν και ο κύριος Αποστολάκης ο δήμαρχος Δρακονταειδής είχε αναφέρει ότι τον είχε επισκεφτεί νωρίτερα ένα μήνα για την συνεργιστική λύση και του το είχε υπενθυμίσει με την απόφαση ένταξης.

Με βάση αυτή την απόφαση ένταξης  εμείς προχωρήσαμε αυτά τα τρία χρόνια, καθώς αν αυτή δεν υπήρχε δεν θα είμαστε τόσο συγκαταβατικοί όσον αφορά τις αποφάσεις των προηγούμενων συμβουλίων.

Μέχρι το τέλος του 2016 και για ενάμισι χρόνο ως δημοτική αρχή, θα μπορούσαμε να είχαμε δημοπρατήσει μερικά από τα υπόέργα, ένα εκ των οποίων δημοπρατήθηκε και είναι το κομμάτι της πλατφόρμας που στήθηκε στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ και θα υποδεχτεί τα δεματοποιημένα απορρίμματα.

Ούτε καν μέσα στο 2015 δεν είχαν προχωρήσει τις μελέτες, όπως επίσης και στον δεματοποιητή, ενώ καταφέραμε να τον δημοπρατήσουμε χωρίς να έχουμε ένταξη.

Αναφερόμενος στον μελετητή κύριο Τσιλιγιάννη είχε αναφερθεί ότι η μονάδα μπορεί να επεξεργαστεί τα επιπλέον 6.000 κυβικά, γιατί όπως είπε ο κύριος Βλάχος θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον όγκο των μη ανακυκλώσιμων.

Ο κυριος Γληγόρης είπε ότι την προγραμματική σύμβαση την πήραμε μια βδομάδα νωρίτερα και απευθυνόμενος στον κύριο Βλάχο είπε ότι θα έπρεπε να την έχουμε πάρει στα χέρια μας πριν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόνιτσας, καθώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτή και επειδή έγινε αναφορά στους φορείς, καλό θα ήταν να είχατε κι την γνώμη τους.

Όσον αφορά την σύμβαση και τον ανάδοχο για ένα και δυο έτη αναφέρεται ότι θα υπάρχει αλλά δεν διευκρινίζεται τι θα γίνει μετά, ενώ έθεσε και κάποια ερωτήματα και προβληματισμούς που θα διασφαλίζουν την συνεργασία μέσα από μικρολεπτομέρειες που μπορεί να είναι σημαντικές.

 

 

 

 

 

 

 

About Ομάδα Σύνταξης 27889 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.