Επισημάνσεις

Νίκη Λευκάδας: Εγγραφές-Ανανεώσεις Μελών

Γίνεται γνωστό ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής νέων μελών και ανανέωσης παλαιών μελών του Συλλόγου μας, με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής ποσού 20€. Η επιτυχία του Σωματείου είναι επιτυχία όλων μας, απόρροια της ενεργής [...]

Follow on Twitter