ΥΠΕΣ: Τι ισχύει για όσους δεν ψηφίσουν (εγκύκλιος)


Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία αφορά όσους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές.

Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών
της 2ας Ιουνίου 2019, το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι
υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και
του άρθρου 116 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 48 του ν.4555/2018
(Α’ 133), σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ 26/2012 «Κωδικοποίηση
σ΄ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 51 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 1
του ν. 4255/2014 (Α΄89) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 ΦΕΚ 57Α΄).

Δεν υποχρεούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα :
 όσοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό και
 όσοι έχουν υπερβεί το 70ο
έτος της ηλικίας τους.
Ως εκ τούτου:
 οι εκλογείς που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, οφείλουν να
εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει
ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό.
 οι εκλογείς άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία
ενέργεια.
 Ειδικότερα, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 116 του
ν.3852/2010, δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και σε όσους
κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των
διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο υποχρεούνται να
ψηφίσουν.
 Σημειώνεται ότι, οι εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο της βασικής
τους εγγραφής προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν, εφόσον ο
τόπος αυτός απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, να
παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών στο δήμο του τόπου διαμονής τους και να
εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση. Οι δημοτικές αρχές θα εφοδιαστούν με τις σχετικές
βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να τις χορηγήσουν στους
ενδιαφερόμενους εκλογείς για τις προσεχείς εκλογές.

Εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις θα υπάρξουν και εκείνες, κατά τις
οποίες ορισμένοι εκλογείς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για άλλους σοβαρούς λόγους.
Οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν στην κατοχή τους σχετικά
έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την παράλειψη άσκησης του εκλογικού
τους δικαιώματος. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:
 Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί. Επισημαίνεται ότι για τους
στρατιωτικούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας
(ψηφοφορία στον τόπο που υπηρετούν βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων) κατά τη
διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών και για τους οποίους
σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους
προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους
εγγραφής.
 Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών
υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης
του εκλογικού τους δικαιώματος.
 Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους
δικαιώματος για λόγους υγείας.

About Ομάδα Σύνταξης 27930 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

1 Comment

 1. Δηλαδή αν κυρηχτεί αποχή όπως κύρηξε η αριστερά το 1946 επίσημα , τι θα γίνει??
  Η σημερινή κυβερνητική αριστερά δεν ήταν που κύρηξε επίσημα αποχή το 1946 .Ή το θέμα είναι αν η αποχή μένει στον τύπο ή την ουσία ?? ( για να κορο’ι’δεύονται όσοι θέλουν).
  Η αριστερά το 1946 πρόγονοι της σημερινής κυβέρνησης και ίδια ιδεολογία έστειλε τότε τους ψηφοφόρους να ρίξουν αποχή , για να κορο’ι’δεύουν ότι συμμετείχαν στις εκλογές.
  Καλά η ιστορία καίτοι πρόσφατη δεν κατανοήθηκε απ την αριστερά στην σημερινή κυνερνητική της και ιδεολογική της μορφή.
  Όπως βολεύει η ιστορική αναφορά και η χρήση της ιστορίας αρκεί να πιάνει το χερούλι της εξουσίας η αριστερά.Σήμερα που το έπιασε την βολεύουν οι αστικοί νόμοι??
  Και το κκε εσωτερικού, η ενωμένη αριστερά, το κκε εξωτερικού, το κκε, ο συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου ( κκε εσωτερικού και κκε) , οβσυνασπισμός ( σκέτο κκε εσωτερικού μετά) , ο σύριζα τώρα? τι άποψη έχουν για τους αστικούς νόμους?? Τόσο μεγάλη υπερ ιδεολογική στροφή ή είναι το χερούλι της εξουσίας και τα ταμειακά πλεονάσματα?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.