Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό συμβούλιο σήμερα. Πλούσια ατζέντα…Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/6-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄αριθ. 435/2020 αποφ. Ο.Ε.).                                 

                                   Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης  σχεδίου ψηφίσματος για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα ( Ν. 4738/20).

Εισηγητής: Δρακονταειδής Κων/νος, Επικεφαλής Δημοτ. Παράταξης

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την   Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης την  «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ428, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.

                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

                                           Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή  νηπίων  από  τους Παιδικούς  Σταθμούς  Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την νέα εγγραφή  νηπίων στον παιδικό  σταθμό Καρυάς  του Δήμου Λευκάδας και Βρεφονηπιακό Σταθμό για την περίοδο 2020-2021.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή δωρεάν  παραχώρηση προς χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων Δήμου Λευκάδας στη Διαχειριστική Επιτροπή του  Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών.

Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
About Ομάδα Σύνταξης 28512 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.