“Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και ψηφιακών εφαρμογών/καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Προδημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων το πρόγραμμα «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και ψηφιακών εφαρμογών/καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» το οποίο θα δημοσιευτεί οριστικά στους πρώτους μήνες του 2020 μετά την διαβούλευση ενός μήνα που θα γίνει επί της προδημοσίευσης.

Η δράση εντάσσεται στο ΠΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 και αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Οι τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι: Αγροδιατροφή & Γαστρονομία, Θαλάσσια οικονομία και βιοτεχνολογία, Δημιουργική και πολιτιστική οικονομία, Ποιοτικός και θεματικός τουρισμός, Πράσινη/Κυκλική οικονομία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 7.200.000€.

Οι λεπτομέρειες για τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τις επιλέξιμες δαπάνες, κλπ θα δημοσιευτούν στην αναλυτική οριστική Πρόσκληση της δράσης.

Η προδημοσίευση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων www.pepionia.gr και στο www.espa.gr.

H διαβούλευση θα διαρκέσει ένα μήνα, δηλαδή έως τις 16/1/2020.

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στα e-mail: arousou@mou.grefd@diaxeiristiki.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ομάδα Σύνταξης 28528 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.