“Όλοι για την Λευκάδα” Για την εξέλιξη του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας». Ένα δημοπρατημένο έργο, δεν εκτελείται εδώ και 1 χρόνο για 500.000 € !


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ορεινή Λευκάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνδέεται οδικά με τις παραλίες της δυτικής πλευράς του νησιού, μέσω του δρόμου της Λαγκάδας, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο οδόστρωμα, κυρίως όμως στο σύστημα προστασίας της ασφαλούς κυκλοφορίας και διέλευσης (τοιχία προστασίας πρανών και αντιστήριξης, φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων), από τον σεισμό της 17-11-2015. Τότε ο δρόμος είχε καταστεί απροσπέλαστος από καταπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων βράχων λόγω κατολισθήσεων.

Ο δρόμος κρίθηκε από εμπειρογνώμονες (κλιμάκιο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) και αρμόδιους φορείς (κυρίως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) ακατάλληλος για τη διέλευση οχημάτων λόγω επικινδυνότητας. Έτσι παρά τον αρχικό καθαρισμό των βραχοπτώσεων (εξακολουθούν να συμβαίνουν ως σήμερα) παραμένει κλειστός, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου που θα τον καταστήσει ασφαλή.

Η Παράταξή μας «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ», ως δημοτική αρχή την περίοδο 2015-2019, άμεσα μερίμνησε (όπως εξάλλου έπραξε και για τα άλλα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός) για εκπόνηση μελέτης και εξεύρεση πόρων, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του δρόμου με ασφάλεια για τους χρήστες του και όχι μικροπαρεμβάσεις.

Έτσι τον Οκτώβρη του 2017 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 2.800.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η αποδοχή της πίστωσης έγινε με την 491/28-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης από τις αρχές του 2017 είχαν αρχίσει οι διαδικασίες για την δημοπράτηση της μελέτης του έργου που έγινε στις 30-5-2017. Μετά από σχετική καθυστέρηση που προκλήθηκε, κυρίως από ενστάσεις των υποψήφιων αναδόχων, η σύμβαση για τη μελέτη υπεγράφη από τον τότε δήμαρχο Κ. Δρακονταειδή και την ανάδοχο εταιρία «Encodia Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ» στις 13-4-2018, ενώ εγκρίθηκε απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 406/17-12-2018.

Η μελέτη προβλέπει επεμβάσεις σωστικού χαρακτήρα στον δρόμο μήκους 1,7 km, με σκοπό τη διασφάλιση της ευστάθειας της οδού υπό στατική φόρτιση και από συνήθεις μικρούς σεισμούς καθώς και την προστασία της οδού από συνήθεις λιθοπτώσεις. Τα μέτρα προστασίας αφορούν:

α) Βελτίωση της ευστάθειας των πρανών του δρόμου.

β) Επιφανειακή αποστράγγιση και διευθέτηση ομβρίων.

γ) Ανακατασκευή εσωτερικής αύλακας του δρόμου.

δ) Κατασκευή φρακτών προστασίας και ανάσχεσης βραχοπτώσεων.

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Δεκέμβρη του 2018 (αμέσως μετά την έγκριση της μελέτης από το Δ.Σ.) και η σύμβαση εκτέλεσής του υπεγράφη με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας (ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) στις 4-7-2019.

Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε και άρχισε τις εργασίες από το τέλος Ιουλίου 2019. Στην διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψε ζήτημα για επιπλέον εργασίες και την ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης περίπου 500.000 €. Τον Οκτώβριο του 2019 σταμάτησαν οι εργασίες, μέχρι να εγκριθεί το επιπλέον ποσό.

   Από τότε, πριν δηλαδή 1 χρόνο, τίποτα στην πράξη δεν έχει γίνει.

Εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας έχει ειπωθεί ότι ζητήθηκε η επιπλέον χρηματοδότηση και ότι από τη μεριά της κυβέρνησης υπάρχουν υποσχέσεις.

Για να περατωθεί το έργο και να δοθεί ο δρόμος σε χρήση, κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την οικονομία των κατοίκων κυρίως της ορεινής Λευκάδας, ΚΑΛΟΥΜΕ :

 1. Την Δημοτική Αρχή να εντείνει, έστω και καθυστερημένα, τις προσπάθειες για την εξεύρεση των επιπλέον πόρων για το έργο.
 2. Το Υπουργείο να εγκρίνει άμεσα και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, την συμπληρωματική χρηματοδότηση των 500.000 €.

Λευκάδα 16.10.2020 

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

3 Comments

 1. Εφ όσον διατέθηκαν κονδύλια για τα άγκιστρα των Εγκτεμνών, και γενικά τον δρόμο εκεί, γιατί δεν διατέθηκαν για τον δρόμο Λαγκάδας καταμεσίς της Νήσου.
  Είναι μια νέα χωροταξικοοικονομική άποψη που εξηγείται στην βάση των αυτοδιοικητικών αποφάσεων των προηγουμένων αρχών ώς πολιτικών επιλογών για την Νήσο.
  Σχετίζεται και με την μεθόδευση της αποπαραγικοποίησης της Νήσου υπερ της μονομερούς συγκεκριμένης μη σφαιρικής τουριστικοποίησης.
  Με τον εγκάρσιο αυτό δρόμο της Λαγκάδας μπορούσε η διαμπερής κυκλοφορία να εισφέρει εισοδηματικά πλουραλιστικότερα στην Νήσο μέσω ορεινής Λευκάδος.
  Τα αναπτυξιακά βήματα γίνονται συνθετικά και συνεκτικά και όχι εξατομικευμένα.
  Αλλά η περιφερειακή διανομή που επιλέχτηκε, το γραμμικό παραλιακό τρίγωνο τουριστικά, τελικά θα οδηγεί στον φαύλο μειωτικό της ποιότητας κύκλο του τουρισμού στην Λευκάδα.
  Η περιστασιακή είσπραξη απ την κίνηση για τις Δυτικές απόμακρες παραλίες και σε μικρή διάρκεια το πολύ 2 μηνών , δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με τα ωφέλη στον χρόνο που θα δομούνται απ την αναβίβαση της ορεινής Λευκάδος.
  Μένει εκτός φάσματος εντάξεως στην οικονομική χωρικότητα οι Σφακιώτες Καρυά Εγκλουβή και οι εξωτερικές εξ αυτών οικονομικές διελκύστιδες διέλευσης για τα Ανατολικά.
  Η παρούσα δημοτική αρχή και περιφέρεια πρέπει να δεί το θέμα Λαγκάδας άμεσα.
  Η προηγούμενη πολιτική αρχή της αριστερής προοδευτικότητας πιστή στις εξατομικευμένες αυτογοητείες των ιδεολογημάτων για την δημοκρατία ώς κοινωνικοοικομική χωρικότητα, στόχευσε στην ακραία περιφέρεια -μια και εκλογικό περιφερειακό άκρο του 3% ήταν χρόνια ώς προϋποθέσεις και θέσεις συλλογισμών.

 2. Ο σεισμός έγινε τον Νοέμβρη του 2015
  Γκρεμίστηκε και έκλεισε κεντρικός δρόμος που είναι ο δρόμος της Λαγκάδας ή τέλος πάντων κεντρικότερος για την ετήσια λειτουργική της Νήσου.
  Γιατί δεν απεκαυαστάθει αμέσως το 2016 ?? Και γιατί προηγήθηκε η δρόμος καο τα άγκιστρα -και μάλιστα με εισαγόμενη τεχνογνωσία-, των εκρεμνών??
  Στο γιατί υπάρχει το διότι.
  Διότι και στην Λευκάδα , όπως σ όλη την Ελλάδα, η αυτοτροφοδοτούμενη ανακύκλωση κάθε λογής ωφελιμάτων, προηγείται της κοινωνικής τάξης και προόδου που διανέμεται πλατύτερα.
  Έτσι πλατύτερα έμεινε για να διανεμηθεί η χρεωκοπία , που διανεμήθηκε

 3. Το γιατί δεν έγινε η Λαγκάδα είναι εξηγήσιμο.
  Η διανομή συμφερόντων μέσα στην νήσο παραμένει για την έμφαση στην περιφερειακή διάταξη τουριστικής εκμετάλευσης , κένάντί έντάξεως οργανικά όλης της Νήσου σε ένα οθκονομικλο τουριστικό παραγωγιο σχεδιασμό.
  Ο Άγιος Νικήτας και το Κάθισμα είναι μακρύτερα απ την Πόλη της Λευκάδος απ ότι από Σφακιώτες Καρυά. Αλλά οι λόγοι διανομής συμφερόντων παλαιοτέρων δεκαετιών οδήγησαν στην υπρρ Λευκάδος κωδικοποίηση. Και πάντα μετά την κατασκευή της γέφυρας όπου το χρήμα θα πέρναγε.
  Ποιός είναι ο λόγος ορθολογικά που γίνεται δαπάνη για άγκιστρα στους Εκρεμνούς και δεν γίνεται δαπάνη για εδραίο δρόμο στην Λαγκάδα ??
  Για το έργο στους Εκρεμνούς υπάρχουν τεχνικές αμφισβητήσεις για το αν αποτελεί δημόσιο ασφαλές έργο.
  Γιατί εξακοντίστηκε η οδική οργάνωση της Νήσου στα άκρα ώς παραλίες δήθεν που θα φέρουν εισοδήματα από ενοικιαζόμενες ομπρέλες για 40 μέρες, και δεν οργανώθηκε το παραγωγικό της πρωτογένειας στοιχείο στα ήδη τότε κατοικημένα χωριά??
  Πέρα απ το γενικό :τι πταίει ?? υπάρχει και το : τις πταίει ??
  Γιατί δεν πάνε να ζήσουν μόνιμα Χειμώνα Καλοκαίρι πίσω στον Λευκάτα , απ τους Εκρεμνούς και Νότια, αυτοί που οργάνωσαν αυο το οικονομικόβιωτικό σύμπτωμα, παρά διαβιούν στην πόλη κύρια σπ την οποία απεφάσιζαν ??
  Γιατί η μεταπολεμική αυταρχικότητα -αυτή που ήθελε μέρος της ορεινής Λευκάδος αποκλεισμένη λόγω ιδεολογικών αποκλείσεων, ήταν χειρότερη απ την μοκρατική και δή σοσιαλίζουσα εκ της πόλεως διαχείρηση της Νήσου χρόνια που οργάνωσε την περιφερειακή τουριστική στα άκρα ευκαιριακή μονηρότητα αποκλείοντας κάθε άλλο παραγωγισμό. Δηλαδή αλλέως οι παράνομες ομπρέλες ήταν προτιμότερες από την γεωργική καλλιέργεια αμπέλου και ελιάς ώς μεθόδευση ?? Ή χρόνια δεν διατυμπανιζόνταν οι παράνομες ομπρέλες στις παραλίες ??

  Έπεσε η Λαγκάδα
  απ τον σεισμό
  και έχει μείνει ρίπια
  πολύ καιρό.

  Έκλεισε ο δρόμος
  για την παραλία
  στην ορεινή Λευκάδα
  έπεσε δυσκολία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.