Ανακοινώσεις ΤΑΟΛ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» διαθέτει προς ενοικίαση ισόγειο κατάστημα επί της οδού Γολέμη 5-7 στη πόλη της Λευκάδας 170 τ.μ μετά ακάλυπτου χώρου 210 τ.μ περίπου.
Για το ακίνητο αυτό προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται για την ενοικίασή του να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την υποβολή φακέλου προσφοράς, η οποία θα περιέχει τα παρακάτω :

1. Το προσφερόμενο μηνιαίο καθαρό μίσθωμα πλέον χαρτοσήμου.
2. Προκαταβολή δύο (2) μισθωμάτων με την υπογραφή του συμφωνητικού.
3. Εγγύηση δύο (2) μισθωμάτων για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 4.Υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με την υπογραφή του συμφωνητικού.
5. Υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλιστική κάλυψη του χώρου ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δραστηριότητα που θα ασκηθεί δεν θα είναι ανταγωνιστική των δραστηριοτήτων του Συν/σμού.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα ελεγχθούν από το Συν/σμό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανεξέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά ή να απορρίψει το σύνολο των προσφορών, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού από τη συμμετοχή τους.
Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Συν/σμού, στη Δ/νση : Γολέμη 5-7, 31 100 Λευκάδα έως τις 8-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού στα τηλέφωνα 26450 22319 στην κ. Καρύδη Κων/να.
Λευκάδα 9-10-2019
Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΤΑΟΛ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» κάνει γνωστό στους σταφυλοπαραγωγούς-μέλη του ( που δήλωσαν ότι θα παραδώσουν σταφύλια), ότι η σταφυλοσυγκέντρωση ποικιλίας “βερτζαμί” θα ξεκινήσει στο οινοποιείο «VERTZAMO» του κ. Λογοθέτη Αλέξη στους Καρυώτες , την Πέμπτη 10/10/2019 με τις παρακάτω τιμές:
Από 10 Be – 10,9 Be 0,40 € ανά κιλό
Από 11 Be – 11,9 Be 0,45 € ανά κιλό
Από 12 Be και πάνω 0,50 € ανά κιλό
Η παράδοση θα γίνεται σε κλούβες των σταφυλοπαραγωγών , δεν θα είναι σάπια και ανακατεμένα άσπρα με μαύρα.Η ζύγιση και τα δείγματα θα γίνονται ενώπιον τους. Ο βαθμός θα προκύπτει ως μέσος όρος τριών δειγμάτων.
Οι παραγωγοί κατά την παράδοση των σταφυλιών πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΦΜ, το Αμπελουργικό τους Μητρώο, χαρτογραφικό υπόβαθρο (δεκατρηψήφιος αριθμός) και ονομασία του αμπελοτεμαχίου από το οποίο συγκέντρωσαν τα σταφύλια.

Λευκάδα 9-10-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.