Κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου…ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των   παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» α) υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00 €, β) υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 71.099,50 €  & υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παιδικών χαρών του Δήμου που έχουν προταθεί για ένταξη στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Εισηγητής:,  Αθανάσιος Περδικάρης,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για εξαίρεση αιγιαλού-ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κλπ) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  διότι:

Για το 1ο θέμα:

Κατόπιν επικοινωνίας & συνεννόησης  με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2018  προτάθηκε στο Δήμο να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για έργο «ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με βάση  εγκεκριμένη μελέτη,  έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Για το 2ο θέμα:

Προκειμένου να μην απενταχθεί η πρότασή μας «Αναβάθμιση παιδότοπων πόλης Λευκάδας» από το  Πράσινο Ταμείο λόγω εκπνοής της προθεσμίας, πρέπει να ληφθεί απόφαση  του Δ.Σ. άμεσα.

 

Για το 3ο θέμα:

Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. ΓΓΔΠ0014750ΕΞ/5-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για το θέμα το αργότερο μέχρι 30-09-2018.

 

 

 

                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                                                        ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                
  3. Επιμελητήρια
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
About Ομάδα Σύνταξης 27930 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.