Δημοπρασία  για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας  για ομπρέλες – ξαπλώστρες  -θαλάσσια μέσα αναψυχής για το 2018


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ –ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία  για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας  για ομπρέλες – ξαπλώστρες  -θαλάσσια μέσα αναψυχής – καντίνες  Δ.Ε. Απολλωνίων Ελομένου και Λευκάδας

Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα(ΕΠΕ, Ο.Ε κλπ).Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή επί ποινή αποκλεισμού α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ,   β) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λευκάδας. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα έχει δημοτική ενημερότητα.

Εάν ο συμμετέχων  είναι  νομικό  πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισμού  πρέπει  να  υποβάλλει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Προκειμένου για Α.Ε πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας, στο οποίο να    αποφασίζετε η συμμετοχή στο διαγωνισμό ,  να ορίζεται και να  εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του διαγωνισμού.

β. Προκειμένου περί άλλων Ν.Π α)Πρακτικό που θα αποφασίζετε η συμμετοχή στην δημοπρασία  και θα  ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συμμετέχει στην διαδικασία της δημοπρασίας. γ)  και δημοτικές ενημερότητες για όλα τα μέλη του Ν.Π.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αντ.Τζεβελέκη-Διοικητήριο Λευκάδας στις 13/3/2018 ημέρα  Τρίτη  και από ώρα 09:30 π.μ έως 10:00 π.μ. για την Δ.Ε. Ελλομένου  , από 10:30 π.μ. έως 11:00 μ.μ.  για την Δ.Ε. Λευκάδας  και από ώρα 11:30 μ.μ. έως 12:00 μ.μ. για την Δ.Ε. Απολλωνίων   από την αρμόδια επιτροπή . Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης  για  κάθε Δ.Ε.  .Διακήρυξη της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου μας καθώς και στα γραφεία των  Δημοτικών  Ενοτήτων Απολλωνίων , Ελλομένου και Λευκάδας , περίληψη δε της διακήρυξης σε δύο (02) εβδομαδιαίες  εφημερίδες του Νομού μας..      

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον γραφείο προμηθειών του Δήμου Λευκάδας,  τηλ. 2645360563 Διοικητήριο  .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,        2945/2018
Είδος Απόφασης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

TMHMATΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ

ΟΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛ/ΣΤΡΕΣ – Θ.Μ.Α. – ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Θεματική Ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αρ.Πρωτ.: 2945/21.02.2018
Ημερομηνία: 21/02/2018
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπογράφοντες: Νικητάκης Μάρκος Αντιδ/ρχος
ΑΦΜ Φορέα: 997916281
Τύπος ΑΦΜ Φορέα: εθνικός
Επωνυμία Φορέα:  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/νση Οικον/κών Υπηρεσιών

Κριτήριο επιλογής συμφερότερη από οικονομική άποψη
Τύπος Σύμβασης  Υπηρεσίες
Διαδικασία διαγωνισμού Ανοικτός
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ

ΟΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛ/ΣΤΡΕΣ – Θ.Μ.Α. – ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ 33.115,00 €
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΕ: Τακτικός Προϋπολογισμός
CPV: 70330000-3
ΑΔΑ σχετιζόμενης πράξης: 7ΤΔΖΩΛΙ-6ΦΦ
email ενημέρωσης για ανάρτηση: politis@lefkada.gov.gr
Διευκρινήσεις ονοματεπώνυμο: Πολίτης Άγγελος
About Ομάδα Σύνταξης 28478 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.