Τροποποιείται η χωροθέτηση του λιμανιού της Λευκάδας


Στον λιµένα Λευκάδας είχε γίνει χωροθέτηση το 2018.  Η σημερινή απόφαση του Λιμενικού Ταμείου  τροποποιεί ορισµένους µόνο χώρους του λιµέναµε σκοπό την καλύτερη αστυνόµευσή του.  Έχει προηγηθεί διαβούλευση µε το Λιµεναρχείο Λευκάδας
Σύμφωνα με την τροποποιημένη χωροθέτηση:
 • Περιοχή πλωτή γέφυρα – Αµµόγλωσσα
  .
   Ζώνη Ι (σηµεία ΑΒ): Περιοχή µήκους 240µ. για την πρόσδεση µεγάλων
  µηχανοκίνητων πλοίων αναψυχής.
  .
   Ζώνη ΙΙ (σηµεία ΒΓ): Περιοχή µήκους 20µ. για την πρόσδεση σκαφών εξυπηρέτησης
  κρουαζιέρας.
  .
   Ζώνη ΙΙΙ (σηµεία Γ-∆): Περιοχή µήκους 20µ., ράµπα Α µόνο για χρήση Ε/Γ-Ο/Γ.
  .
   Ζώνη ΙV (σηµεία ∆-Ε): Περιοχή µήκους 60µ. για την πρόσδεση επαγγελµατικών
  αλιευτικών σκαφών.
  .
   Ζώνη V (σηµεία ΕΣΤ): Περιοχή µήκους 20µ., ράµπα Β µόνο για χρήση Ε/Γ-Ο/Γ.
  .
  Σε όλες τις παραπάνω ζώνες επιτρέπεται µόνο η πλαγιοδέτηση.
  .
  Περιοχή Σικελιανού
  .
   Ζώνη Α (σηµεία ΙΙΙ): Περιοχή µήκους 80µγια την πρόσδεση επαγγελµατικών
  σκαφών του Γ.Κ.Λ. 38. Απαγορεύεται η πλαγιοδέτηση.
  .
   Ζώνη Β (σηµεία ΙΙΙΙΙ): Περιοχή µήκους 27µόπου απαγορεύεται η πρόσδεση
  σκαφών.
  .
   Ζώνη Γ (σηµεία ΙΙΙΙV): Περιοχή µήκους 415µγια την πρόσδεση ιδιωτικών µικρών
  σκαφών αναψυχήςεπαγγελµατικών αλιευτικώνταχύπλοων και λέµβων µήκους έως
  12 µΕπιτρέπεται η πλαγιοδέτηση.
  .
  Περιοχή κεντρικού λιµένα Λευκάδας
  .
   Ζώνη I (σηµεία 1-2): Περιοχή µήκους 30µ. για την πρόσδεση ηµερόπλοιων και
  σκαφών µήκους έως 8 µ..
  .
   Ζώνη II (σηµεία 2-3): Περιοχή µήκους 80µγια την πρόσδεση Ι/Φ και µηχανοκίνητων
  επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
   Ζώνη IΙI (σηµεία 3-4): Περιοχή µήκους 50µγια την πρόσδεση µηχανοκίνητων  σκαφών µήκους άνω των 28. Σε τµήµα µήκους 30 µτης ζώνηςσυγκεκριµένα πριν  από το σηµείο 4, επιτρέπεται από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους η πρόσδεση µεγάλων επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών µήκους άνω των 20 µ. Για
  τα τελευταία σκάφη κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πλαγιοδέτηση.
  .
   Ζώνη IV (σηµεία 4-5): Περιοχή µήκους 25µγια την πρόσδεση του υπηρεσιακού
  Π.Λ.Σκαι για θέση έκτακτης ανάγκης.
  .
   Ζώνη V (σηµεία 5-6): Περιοχή µήκους 110µ. για την πρόσδεση Ι/Φ και µηχανοκίνητων
  επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
   Ζώνη VΙ (σηµεία 6-7): Περιοχή µήκους 100µγια την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.
  .
   Ζώνη VΙI (σηµεία 7-8): Περιοχή µήκους 18µγια τη µόνιµη αγκυροβολία πλοίου επί
  του οποίου λειτουργεί κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
  .
   Ζώνη VΙIΙ (σηµεία 8-9): Περιοχή µήκους 37µγια την πρόσδεση Ε/Γ/Ρ πλοίων. Για
  τα πλοία αυτά επιτρέπεται η πλαγιοδέτηση.
  .
   Ζώνη ΙΧ (σηµεία 9-10): Περιοχή µήκους 100µγια την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
   Ζώνη Χ (σηµεία 10-11): Περιοχή µήκους 40µγια την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.
  .
   Ζώνη ΧI (σηµεία 11-12): Περιοχή µήκους 78,50µγια την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
   Ζώνη ΧII (σηµεία 13-16): Περιοχή µήκους 264µ. για την πρόσδεση ιδιωτικών µικρών
  σκαφών αναψυχήςεπαγγελµατικών αλιευτικώνταχύπλοων και λέµβων µήκους έως
  10 µ.
  .
  Σε όλες τις παραπάνω ζώνες απαγορεύεται η πλαγιοδέτησηπλην τωνπεριπτώσεων
  όπου αναφέρεται συγκεκριµένη εξαίρεση.
  meganisinews.gr
About Ομάδα Σύνταξης 27934 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.