Την ουσιαστική συμμετοχή των Περιφερειακών Αρχών στον τρόπο Διαχείρισης   Προστατευομένων Περιοχών, ζητά μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ουσιαστική συμμετοχή των Περιφερειακών Αρχών στον τρόπο Διαχείρισης   Προστατευομένων Περιοχών, ζητά μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας epresence.gr την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα αναφορικά με το νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και αφορά, μεταξύ άλλων, τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

 

To ψήφισμα που συνδιαμορφώθηκε και υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις «Ιόνιο Δυνατά Κάθε νησί ψηλά», «Ιόνιος Συμμαχία» και «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» αναφέρει:

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του, την αιτιολογική έκθεση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, το κείμενο του σχεδίου νόμου, καθώς και τα αναρτηθέντα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης και κατόπιν των τοποθετήσεων των περιφερειακών συμβούλων που έλαβαν τον λόγο, αποφαίνεται τα κάτωθι:

Α) Θεωρεί θετική την προσέγγιση του νομοσχεδίου, σε ότι αφορά την αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου, για τη διαχείριση των Προστατευομένων Περιοχών (Π.Π.) , στο πλαίσιο μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής διαχείρισής τους σε διάφορα επίπεδα. Σημειώνεται δε, ότι όχι μόνο δεν αποκλείεται, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνεται και προβλέπεται η συμμετοχή τοπικών κοινωνικών φορέων και οργανώσεων, που σκοπό τους έχουν την προστασία του περιβάλλοντος με αντίστοιχες δράσεις. Κρίνεται επίσης θετικό το στοιχείο, το οποίο προκύπτει από το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο ο νέος κεντρικός φορέας, θα έχει την ευθύνη της εποπτείας διαχείρισης των προστατευομένων Περιοχών (Π.Π.), ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στη διευκόλυνση και υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών (ΜΔΠΠ) και των εντός αυτών προβλεπομένων να λειτουργήσουν Τοπικών Επιτροπών Διαχείρισης.

Β) Προτείνει και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, την πρόβλεψη, κατά την οριστική διατύπωση των σχετικών διατάξεων των άρθρων, της ουσιαστικής συμμετοχής και με ορισμένο ρόλο των Περιφερειακών Αρχών στον τρόπο διαχείρισης των ΜΔΠΠ, που θα λειτουργούν εντός των διοικητικών τους ορίων.

Γ) Ζητά την στελέχωση των νέων Μονάδων με το κατάλληλο προσωπικό και με προτεραιότητα στο προσωπικό που υπηρετεί ήδη στους λειτουργούντος Φορείς Διαχείρισης, με αντίστοιχη αξιολόγηση και με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πάσης φύσεων οικονομικών δυνατοτήτων για την ενίσχυση της δράσης και λειτουργίας των νέων Μονάδων και τη διασφάλιση της διαχείρισής τους, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και το συμφέρον των κατά τόπους Προστατευομένων Περιοχών.

About Ομάδα Σύνταξης 28438 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.