Θερινές εκπτώσεις 2020: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν


Θερινές εκπτώσεις 2020: Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν επίσημα οι θερινές εκπτώσεις για το 2020. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Πολλοί επαγγελματίες έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ελπίζουν οι θερινές εκπτώσεις να δώσουν ανάσα ζωής στα καταστήματα τους.

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, που φέτος «πέφτει» στις 19 Ιουλίου 2020.

Τι ισχύει για εκπτώσεις και προσφορές

Περίοδοι Εκπτώσεων

Ο νόμος που ρυθμίζει τα σχετικά με τη διενέργεια προσφορών και εκπτώσεων είναι ο πρόσφατος ν. 4177/2013. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 15 του νόμου αυτού, η διενέργεια των εκπτώσεων προβλέπεται 4 φορές το χρόνο:

 1. Τακτικές εκπτώσεις
  1. Από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου
  2. Από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και μέχρι το τέλος Αυγούστου
 2. Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι
  1. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου
  2. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Διενέργεια Προσφορών

Ως προς τη διενέργεια προσφορών οι βασικότερες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή τους με βάσει τον ίδιο ως άνω νόμο είναι οι εξής:

 1. Ένα μήνα πριν (30 ημέρες) πριν την έναρξη των εκπτώσεων απαγορεύεται η ανακοίνωση εκπτώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ιδιαίτερα με διαφήμιση, επιστολές ή την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων
 2. Η αναγραφή της παλαιάς και της νέα τιμής θα πρέπει να είναι ευκρινής (για το θέμα αυτό βλ. αναλυτικότερα και κατωτέρω)
 3. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα ορισμένης κατηγορίας και να διεξάγονται για 10 συνεχόμενες ημέρες. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν είναι δυνατή πριν περάσουν 60 ημέρες από την προηγούμενη προσφορά του ίδιου προϊόντος.
 4. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ενημερώνει με φαξ ή με e-mail μια (1) τουλάχιστον ημέρα πριν την έναρξη της προσφοράς στέλνοντας μια ανακοίνωση που περιέχει τα προσφερόμενα προϊόντα κατά την χρονική διάρκεια της προσφοράς:
  • το παρατηρητήριο τιμών της ΓΓ Καταναλωτή
  • Στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο
  • Στην σελίδα του καταστήματος στο Διαδίκτυο.

Τρόπος αναγραφής τιμών

Ως προς τον τρόπο αναγραφής των τιμών (τόσο κατά τη διενέργεια προσφορών όσο και κατά τις περιόδους των εκπτώσεων επισημαίνονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 4177/2013 κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών.

Κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.


Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης

Επιπλέον στις παρ, 2 και 3 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου αναφέρονται οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω. Συγκεκριμένα, αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

About Ομάδα Σύνταξης 27424 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.