Κοινωνία

Και νέα παράταση (7η) στην μελέτη για την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης που θα λύσει το πρόβλημα της Λευκάδας

Τα Χριστούγεννα η  νέα προθεσμία παράδοση της μελέτης Tην  χορήγηση 7ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΡΤΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ. […]

Κοινωνία

Νέα παράταση(6η) στην παράδοση της μελέτης για την ύδρευση Άρτας -Πρέβεζας και Λευκάδας

Πως μια μελέτη που θα έπρεπε να είχε παραδοθεί τον Απρίλιο του 2017, πνίγεται στην γραφειοκρατία με αποτέλεσμα τις συνεχείς παρατάσεις Η συνολική προθεσμία της αρχικής  σύμβασης ορίστηκε σε τριάντα έξι μήνες (36) μήνες από την  υπογραφή της […]