Ιόνιο

Υποβολή αιτήσεων για ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποβολή αιτήσεων για ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων   Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ […]