Κοινωνία

Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 12ης  Φεβρουαρίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: Την αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου […]

Κοινωνία

Η Ασπασία Γρηγόρη Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στην τακτική συνεδρίαση της 29ης  Ιανουαρίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού […]

Κοινωνία

Αποφάσεις 1ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων:  Την έγκριση της μελέτης και την υποβολή πρότασης : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ […]

Κοινωνία

Αποφάσεις 34ης τακτικής και 35ης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2017 συζήτησε και μεταξύ άλλων αποφάσισε: Την υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για τη δωρεάν παραχώρηση κατά […]

Λευκάδα

Αποφάσεις 33ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 11ηςΔεκεμβρίου 2017 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής :   Την έκδοση απόφασης σχετικά με την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Ιόνια […]