Τα οικονομικά μέτρα ανακούφισης του Δήμου Λευκάδας για τον Covid 19-60% μείωση εσόδων τον Μάρτη στον Δήμο Λευκάδας


Το θέμα της λήψης Οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικών και Οικονομικών επιπτώσεων από την Πανδημία του κορονοϊού συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο.

Στην αρχική του εισήγηση του ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός, είπε ότι “καλούμαστε να αποφασίσουμε σε πρώτο επίπεδο, καθότι κάνεις δεν γνωρίζει την οριστική κατάληξη αυτής της δύσκολης συγκυρίας της πανδημίας του κορονοϊού, που σημαίνει ότι αναλόγως και τις εξελίξεις του ζητήματος αυτού και τις επιπτώσεις στους δημότες, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως επιχειρηματίες θα κληθούμε όλοι οι δήμοι, αλλά πρωτίστως η πολιτεία να μπορέσει να πάρει τα μέτρα εκείνα που θα μπορέσει να ανακουφίσουν τους άμεσα πληγέντες συμπολίτες μας, καθώς βλέπουμε ότι έχουν κλείσει μία σειρά επιχειρήσεων, είτε έμμεσα όπως για παράδειγμα το θέμα της πτώσης του τουρισμού που αρχίζουμε και το βλέπουμε σιγά-σιγά στο ξεκίνημα της  τουριστικής περιόδου.

Όλοι οι Δήμοι στα πλαίσια των δυνατοτήτων των οποίων έχουν να πάρουν τέτοια μέτρα για να συμβάλλουν στην ανακούφιση που προείπα.

Ο Δήμος Λευκάδας γνωστοποίησε ότι ενώ τα έσοδα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2020 κυμαίνονταν περίπου στα ίδια ύψη με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, περίπου 400.000 το άθροισμα των δύο μηνών, τον Μάρτιο του 2020 έχουμε μία πτώση της τάξεως 60% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019.

Με πιάνει ένα σύγκρυο όταν βλέπω σε ημερήσια βάση τα έσοδα τα οποία έχουμε καθημερινά για το μήνα Απρίλιο, για αυτό σας λέω ότι είναι άμεσης προτεραιότητας ζήτημα και καθολικό αίτημα των δήμων η στήριξή τους από την Πολιτεία.

Πριν αναφερθεί στις προτάσεις που ειπώθηκαν και στην οικονομική επιτροπή, διευκρίνισε ότι οι όποιες προτάσεις κατατίθενται πρέπει να είναι σύννομες, γιατί σήμερα είχα πληροφορίες από δύο δήμους που ψήφισαν κυρίως για τα ανταποδοτικά, για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, που εκεί οι αποκεντρωμένες δεν ενέκριναν τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Η βάση στην οποία και φτιάχτηκε η εισήγηση, προσαρμόστηκε φτιάχτηκαν και κάποιες προσθήκες ήταν με γνώμονα ότι αυτά τα μέτρα που θα πάρουμε σε πρώτο επίπεδο, γιατί πολύ πιθανόν να κληθούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάρουμε κι άλλα μέτρα, καθώς έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της πανδημίας, έχει να κάνει με το θέμα της σύννομης απόφασης και όχι με το τι πραγματικά θα ήθελα εγώ και η δημοτική αρχή.

Πρόταση του δήμου Λευκάδας για την λήψη οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19:

1) Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (περίπτ. β` της παρ. 1 του άρθρου1 του ν. 339/ 1976, όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β` του άρθρου 3 του ν. 658/1977, την παρ.6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, το εδάφιο α` του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 και το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων.

2) Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% (άρθρο 1 του Ν. 339/1976,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, και τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93) σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων λειτουργίας τους

3) Απαλλαγή στα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης (ανταποδοτικά) στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που ανέστειλαν την λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

4) Απαλλαγή στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανταποδοτικά) που εισπράττονται από ΔΕΗ και Ιδιωτικούς Παρόχους στα καταστήματα που διέκοψαν την λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ68Α)

5) Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργίας τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ949/Β’/21-03-2020)

6) Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών έως 30-06-2020

7) Απαλλαγή καταβολής διδάκτρων (τροφεία) στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

8) Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο μας μέχρι 30-06-2020

9) Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συμμετοχής στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου

10) Απαλλαγή των τελών κοιμητηρίου, καθώς ταφής και ψυκτικού θαλάμου

11) Αναστολή προγραμματισμένων λόγω οφειλών διακοπών ύδρευσης

12) Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

13) Αναστολή της είσπραξης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού σε ομάδες δημοτών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί. Εννοούμε δικαιούχους τους επιδόματος των 800 € και σε όσους έχουν υποστεί μονομερώς μείωση κατά το ήμισυ του χρόνου εργασίας τους και επομένως και των αποδοχών τους, καθώς επίσης στους ανέργους και στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με πρόβλεψη πιθανής απομείωσης των σχετικών ποσών μετά τη εξέταση των ορίων ανοχής του πρ/σμού μας και του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων.

Τα ανωτέρω θα αφορούν όλους τους ΚΑΔ που θα συμπεριληφθούν από τα αρμόδια υπουργεία, στις επικαιροποιημένες λίστες.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις των επικεφαλής και δημοτικών συμβούλων…

About Ομάδα Σύνταξης 28453 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.