Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6..


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020,   40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ.  ΥΠ. ΕΣ.  θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 25  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.   για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                           Εισηγητής: Χαράλαμπος  Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

                                          Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου, δικαιούχου αποζημίωσης λόγω συμμετοχής του σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει  βεβαίωσης  μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκόμισε και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία του από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β ́/25-4-2018).

                                           Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  23.500,00 €.

                                          Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.   για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 19.793,88 €.

                                          Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2020-2021.

                                          Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.
About Ομάδα Σύνταξης 27956 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.