Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 19-10-2020 Ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,   40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ.  ΥΠ. ΕΣ.  θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 19  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.   καθορισμού δόσεων για την εξόφληση οφειλής του Δήμου Λευκάδας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/18.

                                          Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.   για αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

                                          Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

                                          Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.   για αντικατάσταση παραιτηθέντος  τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΠΟΚΑΛ.

                                          Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.   για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου της  κοινότητας Καλάμου Λευκάδας,  στο ΝΠΔΔ « Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης», για κάλυψη αναγκών του.

                                          Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 399/20 απόφαση Ο.Ε.)

                                           Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

About Ομάδα Σύνταξης 27940 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.