Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας


Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Απρίλη 2020, στις 11.00 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για λήψη οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε..

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 2 του 24ου άρθρου (24) της από 14-3-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-20). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης των αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεων λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 του Πνευματικού Κέντρου. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε..

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 467.741,94€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ της 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

About Ομάδα Σύνταξης 27530 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.