Στον “αέρα” η συνέχιση των δρομολογίων που ενώνουν τα Ιόνια Νησιά


Έκπτωτη  κηρύχθηκε από το Υπουργείο  η εταιρεία που ανέλαβε την υποχρέωση, εν αναμονή νέας προκήρυξης διαγωνισμού

Την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία “ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ Ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,  εκπτώτου επί της συμμετοχής της στη δρομολογιακή γραμμή με α/α 5 «ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΞΟΙ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΜΕΓΑΝΗΣΙ – ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ και επιστροφή», του Παραρτήματος ΙV της υπο στοιχείο (2) προκήρυξης, καθώς και την ολική κατάπτωση της υπ’αριθμ. 130441/07-04-2020 εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ποσού είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (20.493,00 €), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με του όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, αποφάσισε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

.
Οι  κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον η εταιρεία με την επωνυμία “ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ Ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, αφ΄ενός στο πλαίσιο της επικαιροποίησης δικαιολογητικών ως προσωρινός μειοδότης, δυνάμει της παρ. (27) της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης, προσκόμισε το υπο στοιχείο (7) Π.Γ.Ε., το οποίο δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης, αφ΄ετέρου με την υπό στοιχείο (9) του προιμίου της παρούσης επιστολή, απέσυρε την προσφορά της επί της δρομολογιακής γραμμής με α/α 5 «ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΞΟΙ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΜΕΓΑΝΗΣΙ – ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ και επιστροφή», του Παραρτήματος ΙV της υπό στοιχείο (2) Προκήρυξης.

δείτε σχετικά εδώ

meganisinews.gr

About Ομάδα Σύνταξης 27955 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.