Σπύρος Λίγδας: “Κατανοώ την αγωνία, τον εμπαιγμό και σίγουρα την ψυχική και οικονομική εξάντληση  των κατοίκων της περιοχής,  οι οποίοι περιμένουν 35 χρόνια ένα σχέδιο  το οποίο ακόμα δεν έχει τελειώσει.”


  Για το θέμα υπολογισμού της εισφοράς του σχεδίου πόλεως Νυδριού-Μ.Αυλακίου   μίλησε στο δημοτικό συμβούλιο εισηγητής  του θέματος της μονοθεματικής συνεδρίασης  ο αντιδήμαρχος Σπύρος Λύγδας.

 “Όπως είπε το θέμα συζητήθηκε στην επιτροπή ποιότητας ζωής η οποία αποφάσισε ομόφωνα  το θέμα να παραπεμφθεί στο δημοτικό συμβούλιο,  καθώς μπορεί να είναι ένα θέμα επικαιροποίησης διαχρονικών αποφάσεων από το 1992,  από τις τοπικές κοινότητες,   το 2004 -2008 των πρώην καποδιστριακών δήμων του δήμου Ελλομένου και απόφαση ΧΟΠ του 2006  ως και μία τελευταία του δήμου Λευκάδος  το 2016.”

  Ο κύριος Λύγδας διάβασε ένα μέρος της εισήγησης  για να σχηματιστεί μία άποψη  και για όσους συνδημότες άκουγαν τη μετάδοση.

 “Αντικείμενο του παρόντος θέματος είναι  η επανέκδοση  ακυρωθείσας από το συμβούλιο της επικρατείας  απόφαση  νομάρχη  για τον τρόπο υπολογισμού εισφορών γης και χρήματος  στις περιοχές του σχεδίου πόλεως Νυδρίου και Μεγάλου Αυλακίου  που βρίσκονται εντός των αρχικά καθοριστέντων   οικισμών.

 Τα όρια των οικισμών Νυδριου και Μεγάλου Αυλακίου  καθορίστηκαν το 1991 με απόφαση  νομάρχη  και από το 1992  υπάρχουν οι αποφάσεις  κοινοτικών συμβουλίων  Νυδριού  και Μεγάλου Αυλακίου αντίστοιχα  προτάθηκε να υπολογιστεί η εισφορά σε γη και σε χρήμα  στην περιοχή εντός των οικισμών Νυδριού και Μεγάλου Αυλακίου  ως ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας  όπως δηλαδή υπολογίζεται και στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως,  εκτός των ορίων  των παλαιών οικισμών.

 Ακολούθως υπήρχε απόφαση 1470 του νομάρχη  και η θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ  και εγκρίθηκε η υπαγωγή τους  στις ως άνω ρυθμίσεις  του άρθρου 5  του προεδρικού διατάγματος του 1985  και των ιδιοκτησιών εντός των οικισμών Νυδρίου- Μεγάλου Αυλακίου.

 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή και τις διατάξεις  του νόμου 1337 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  σύμφωνα με το νόμο  4315 του 2014  υπολογίστηκαν οι εισφορές σε γη και σε χρήμα,  στις εντός και εκτός οικισμών περιοχές  του σχεδίου πόλεως και κυρώθηκε με την απόφαση  6-2018  η πράξη εφαρμογής με την απόφαση του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Η προαναφερθείσα απόφαση  νομάρχη του 1992  περί υπολογισμού της εισφοράς γης  έχει ακυρωθεί  με την απόφαση 1780/2000  απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Από την μελέτη διαπιστώθηκε πως η ακύρωση αυτή έγινε για τυπικούς λόγους  που αφορούσαν τη μη καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο της Πολεοδομίας  και τη μη δημοσίευση της σε μία εφημερίδα.  Κατόπιν αυτής της εξέλιξης προκύπτει η ανάγκη νέας διαδικασίας  υπολογισμού των εισφορών γης και χρήματος  εντός των ορίων οικισμού Νυδρίου Μεγάλου Αυλακίου.

 Λόγω της κατάργησης του θεσμού του νομάρχη,  η διαδικασία έχει τροποποιηθεί και όπως αναφέρεται στο νομό 13  του 1983  με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου  οργάνου  που εκδίδεται ύστερα από γνώμη  του οικείου δημοτικού συμβουλίου,  μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις περί  εισφορών γης και χρήμα  οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός  των ορίων των οικισμών  με πληθυσμό μέχρι 2.000.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αρμοδιότητα έχει περιέλθει πλέον στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας  που πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση προεδρικού διατάγματος  και συνεπώς απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Λευκάδος για το θέμα  και στη συνέχεια να σταλεί  στο υπουργείο ενέργειας  για περαιτέρω ενέργειες.

Κατόπιν έρευνας που έκανε και υπηρεσία,  βρέθηκαν οι αποφάσεις  της δημοτικής ενότητας Ελλομένου  του καποδιστριακού δήμου  που είχαν πάρει τις αποφάσεις του 2004  και 2008  καθώς και απόφαση του ΣΧΟΠ για το ίδιο θέμα το 2006.

Οι αποφάσεις αυτές είχαν σταλθεί από το τμήμα Πολεοδομίας  στην διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ  το 2006,  από τότε όμως δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

Τέλος με την απόφαση του 2008  του πρώην Δήμου Ελλομένου επικαιροποιήθηκε η  απόφαση που είχε λάβει ο ίδιος  ο πρώην Δήμος  το 2004.”

Διαπιστώνεται ότι διαχρονικά η βούληση  των κοινοτικών και δημοτικών συμβουλίων  αλλά και  οι γνωμοδοτήσεις του σχοπ  ήταν να λειτουργεί ο ίδιος τρόπος   υπολογισμού  των εισφορών εντός και εκτός οικισμού Νυδριού  και αυτό εφαρμοζόταν σε όλες  της πράξης εφαρμογής  σύμφωνα και με την απόφαση νομάρχη.

  Η συνέχιση  και κύρωση της υπ αριθμόν 6-2018   πράξεις εφαρμογής  δεν έγινε σύμφωνα με τις πράξεις της διοίκησης,  αλλά χωρίς να έχει ακόμα εκδοθεί νέα απόφαση  σε αντικατάσταση της ακυρωθείσας  πράξη του νομάρχη,  είναι συνεπώς απαραίτητο να ληφθεί νέα απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο   καθώς οι παλαιότερες χρήζουν επικαιροποίησης λόγω  παρέλευσης τριετίας,  ώστε  να δρομολογηθεί πάλι η διακοπείσα διαδικασία  έκδοσης απόφασης του αρμόδιου οργάνου,  προεδρικό διάταγμα  μέσω του Υπουργείου.

 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  η επικαιροποίηση όλων των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων των Δ.Σ.  Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου  να έχει αναδρομική ισχύ  πριν τη σύνταξη της κύρωσης 6-2018  πράξης εφαρμογής,  προκειμένου να μην  απαιτηθεί η επανάληψη της σχετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κύριο Λύγδα  η αρχική απόφαση για πολεοδόμηση  πάρθηκε με ΦΕΚ  το 1985.  Σήμερα έχουν περάσει 35 χρόνια  και ο ομιλών ήταν πέντε ετών  όταν βγήκε αυτή η απόφαση και έχει άσπρα μαλλιά,  καταλαβαίνουμε όλοι την αγωνία,  τον εμπαιγμό και σίγουρα την ψυχική και οικονομική εξάντληση  των κατοίκων της περιοχής,  οι οποίοι περιμένουν 35 χρόνια ένα σχέδιο  το οποίο ακόμα δεν έχει τελειώσει.

Εάν αυτά τα 35 χρόνια είχε μεγαλώσει το σχέδιο ως προς την έκταση, ή αν μέσα σε αυτό προβλέπονταν η πολεοδόμηση γειτονικών χωριών όπως για παράδειγμα το Βλυχό θα μπορούσα να δώσω μία δικαιολογία για όλη αυτή την καθυστέρηση και δυστυχώς σήμερα δεν μπορώ.

Πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν, να συμφωνήσουμε όλοι προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών επιτέλους να δικαιωθούν και να τελειώσουν τα βάσανα τους, γιατί όπως είπε και ο δήμαρχος τα σχέδια πόλεως ενώ πρέπει να είναι μοχλός ανάπτυξης έχουν καταντήσει να είναι καρκίνωμα.

Θέλω να τονίσω ότι σήμερα δεν πρόκειται να πάρουμε νέα απόφαση, απλά ερχόμαστε να επικαιροποιήσουμε τις διαχρονικές αποφάσεις των τοπικών κοινοτήτων, των πρώην καποδιστριακών δήμων, του Καλλικρατικού δήμου Λευκάδας, καθώς και τοπικών κοινοτήτων που ανέφερα τις αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή θα έπρεπε να έχει παρθεί πριν την ανάρτηση του σχεδίου και πριν την Αποστολή προς έγκριση στην περιφέρεια, υπήρχε κάποια αμέλεια, όλα αυτά τα χρόνια από το 1985 μέχρι το 2020 υπάρχουν χαρτιά και αποφάσεις, ωστόσο  έχει αλλάξει και η νομοθεσία,  άλλαξαν και οι δήμοι.

About Ομάδα Σύνταξης 27934 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

1 Comment

  1. Εμεις οι(ιθαγενείς)κατά κάποιους δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία του κάθε υπεύθυνου Πρώην Νομάρχη ,πρώην δημάρχου,κ.τ.λ ούτε τα άρθρα τάδε,εμάς τελικά μας ενδιαφέρει πόσο ακριβά θα πληρώσουμε σήμερα η αύριο το μάρμαρο για να εφαρμοστεί αυτό το περιβόητο σχέδιο πολεως

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.