Συγκρότηση εθελοντικών ομάδων πυρασφάλειας Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων.


 Στα πλαίσια εξειδίκευσης και εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για το έτος 2015, συντάσσεται ειδικό Παράρτημα που περιλαμβάνει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, που δύναται να διατεθεί για την υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Καλούμε τους Προέδρους των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας της οικείας Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας, να καταγράψουν σε καταστάσεις τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα εκείνων που θα επιθυμούσαν εθελοντικά να ενταχθούν στις ομάδες αυτές και να τα αποστείλουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το αργότερο έως 20-03-2015.

Κεντρικός στόχος στη παρούσα χρονική στιγμή είναι η οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δασοπροστασίας του σμαραγδένιου νησιού μας μέσω της πρόληψης δασικών πυρκαγιών που υποβαθμίζουν αυτό το πολύτιμο οικοσύστημα. Η ενεργός παρουσία σας θα λειτουργήσει ως ασπίδα για την προστασία του δάσους τις επικίνδυνες μέρες του καλοκαιριού. Αν τα μέλη των τοπικών κοινωνιών μας αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτό το πεδίο δράσης, τότε η αγάπη για τον τόπο μας θα σβήσει τις φωτιές.

Όσοι αποδεχθείτε το κάλεσμά μας, θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε κοινωνοί της προσπάθειας της τοπικής αυτοδιοίκησης να προστατεύσει τα δάση από τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Η παρατήρηση-επιτήρηση δασών, οι καθαρισμοί και οι περιπολίες, είναι κάποιες από τις επιλογές που έχει ο κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η εθελοντική συμμετοχή στη δασοπροστασία θα συνδεθεί με αντίστοιχη εκπαίδευση όλων των μελών, ώστε πέρα από την καλή διάθεση και την ευσυνειδησία να υπάρχει και η απαιτούμενη γνώση και δεξιότητα. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση μελλοντικά θα είναι συνεχής διαδικασία επιμόρφωσης των μελών ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν και άλλες φυσικές ή και τεχνολογικές καταστροφές.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΓΑΖΗΣ

About Ομάδα Σύνταξης 27548 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.