Όλοι για την Λευκάδα: Ενημέρωση για την ολοκλήρωση έργων που σχεδιάστηκαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την αποπεράτωση των έργων:
Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων. (στις θέσεις Άρμενο και Τράχηλος της Τοπικής Κοινότητας Συββότων) προϋπολογισμού 270.000€.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας. (στη θέση Ακόνη των Δημοτικών Ενοτήτων Καρυάς και Σφακιωτών) προϋπολογισμού 300.000€.

Ολοκληρώνονται από τον Δήμο Λευκάδας δυο ακόμη έργα που, ως (προηγούμενη) Δημοτική Αρχή, σχεδιάσαμε, πετύχαμε τη χρηματοδότησή τους και δημοπρατήσαμε, για τη βελτίωση των συνθηκών αγροτικής παραγωγής και την αναβάθμιση των ραγδαία αναπτυσσόμενων τουριστικά περιοχών, οι οποίες εξυπηρετούνται από τους δρόμους αυτούς.

Τα έργα αφορούν στη βελτίωση του οδοστρώματος με εργασίες οδοστρωσίας πάνω στο ημιβραχώδες και σταθεροποιημένο έδαφος και των τριών δρόμων, καθώς και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, χωρίς να τροποποιηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

1. Οι δρόμοι για το Άρμενο και τον Τράχηλο Συββότων έχουν συνολικό μήκος 4.030m και πλάτος κυμαινόμενο από 3,50m έως 3,80m, διέρχονται από ελαιοκαλλιέργειες ενώ εξυπηρετούν και αγροτουριστικά ακίνητα.

2. Ο δρόμος των Δ.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών που έχει μήκος 2.950m και πλάτος 3,80m, αρχίζει από τη θέση Ακόνη, διέρχεται από εκτεταμένες ελαιοκαλλιέργειες και συνδέεται (καταλήγει) με την Ενετική οδό στη θέση Επίσκοπος Νικιάνας.

Οι μελέτες και των δυο έργων εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο του 2017 αντίστοιχα. Τα έργα δημοπρατήθηκαν τον Μάρτη του 2019 και οι ανάδοχοι που προέκυψαν υπέγραψαν με τον Δήμαρχο τις Συμβάσεις Εκτέλεσης των έργων τον Νοέμβρη 2019. Η χρηματοδότηση και των δυο έργων προήλθε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (στη δράση ¨Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις¨ η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.

L
Τα έργα αυτά, εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο και ευρύ πλαίσιο παραγωγικών έργων ανάπτυξης που είχαμε έγκαιρα σχεδιάσει και τα οποία αφού μελετήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλά από αυτά τα έργα έχουν ήδη εκτελεσθεί, ενώ αρκετά είναι σε εξέλιξη (σε φάση κατασκευής ή δημοπράτησης).

 

Λευκάδα 23-7-2020
Για τη Δημοτική Κίνηση
«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»
Κωνσταντίνος Δρακονταειδής

 

About Παναγιώτης Κουνιάκης 357 Articles
Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Αρχισυντάκτης του LefkadaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91.6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.