Οδηγός ειδικών αποζημιώσεων και μισθών από Μάιο έως και Ιούλιο – Πίνακες και παραδείγματα


Την ερχόμενη εβδομάδα και από την Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου θα υποβάλλονται συγκεντρωτικά στο σύστημα “Εργάνη” οι δηλώσεις των εργοδοτών που επαναλειτούργησαν εντός του Μαΐου ή θεωρούνται πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ. Οι δηλώσεις των εργοδοτών αφορούν την χρήση του μέτρου της παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας και είναι απαραίτητες, προκειμένου ο μισθωτός να λάβει την ειδική αποζημίωση έως και 534 ευρώ για τον Μάιο.

Οι εργοδότες βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το σύστημα “Εργάνη” και κυρίως αφορούν:

 • για τους επαναλειτουργούντες εργοδότες – τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργία τους, εντός του Μαΐου καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.
 • για τους πληττόμενους βάσει ΚΑΔ – τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και παρατείνεται η αναστολή για το Μάιο καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.

Οι μεν επαναλειτουργούντες εργοδότες δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Οι δε πληττόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας τον Μάιο πρέπει επίσης να δηλωθούν το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου στην “Εργάνη” με άλλο ειδικό έντυπο.

Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες μπορούν να δηλώσουν παράταση αναστολής 30 ημερών και έως την 31η Μαίου για το 60% των αναστολών συμβάσεων εργασίας που δήλωσαν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Οι εργαζόμενοι δεν απαιτείται να επανυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Αντίστοιχο καθεστώς αλλά μόνο σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους θα ισχύσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, οπότε το εργαλείο της αναστολής σύμβασης θα είναι διαθέσιμο μόνο:

 • για όσους μένουν κλειστοί με κρατική εντολή
 • για συγκεκριμένους κλάδους που πλήττονται και ειδικότερα για τον τουρισμό, την εστίαση (μόνο τον Ιούνιο), τις μεταφορές, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Ειδικά γι αυτούς τους κλάδους η αναστολή συμβάσεων εργασίας θα μπορεί να εφαρμοστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με μεγαλύτερη ευελιξία συγκριτικά με τον Μάιο, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να θέσουν σε αναστολή έως και το 100% των εργαζομένων τους. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις ακόμη και να μην επαναλειτουργήσουν, αν και επιτρέπεται, για μια δοκιμαστική περίοδο διατηρώντας το σύνολο των μισθωτών τους σε αναστολή. Οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ, εφόσον τελούν σε αναστολή ολόκληρο τον Ιούνιο ή κατ΄αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής εφόσον θα τελούν σε αναστολή ένα τμήμα του Ιουνίου. Για κάθε ημέρα που παραμένουν σε αναστολή δικαιούνται ειδική αποζημίωση 17,8 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δικαιούνται πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού από το κράτος.

Μισθωτοί πληττόμενων επιχειρήσεων σε αναστολή και παράταση

Οι 6 στους 10 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ που είχαν τεθεί σε αναστολή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο μπορούν να μπουν στην παράταση για τον Μάιο. Για το διάστημα της παράτασης θα λάβουν αναλογική αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα παράτασης, ο εργαζομενος δικαιούται 17,8 ευρώ. Κατά συνέπεια:

 • για παράταση αναστολής 10 ημέρων (έναρξη αναστολής 7/4) – αποζημίωση 178€
 • για παράταση αναστολής 15 ημέρων ( έναρξη αναστολής 2/4) – αποζημίωση 267€
 • για παράταση αναστολής 20 ημέρων ( έναρξη αναστολής 28/3) – αποζημίωση 356€
 • για παράταση αναστολής 25 ημέρων ( έναρξη αναστολής 23/3) – αποζημίωση 445€

Το χρονικό διάστημα της παράτασης εξαρτάται από την αρχική ημερομηνία της αναστολής και μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 27 ημέρες. Προσοχή, όσοι τέθηκαν σε αναστολή από τους εργοδότες τους από 17 Απριλίου έως και 20 Απριλίου αποκλείονται από την παράταση, καθώς το 45ήμερο εκπνέει γι αυτούς μετά τις 31 Μαΐου.

Ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας Ημερομηνία λήξης αναστολών συμβάσεων εργασίας Δυνατότητα ημερών παράτασης αναστολών μέχρι 31.5.2020 Ποσό ειδικής αποζημίωσης για όσους μπουν σε παράταση αναστολής 

(σε €)

21.3.2020 4.5.2020 27 480
22.3.2020 5.5.2020 26 463
23.3.2020 6.5.2020 25 445
24.3.2020 7.5.2020 24 427
25.3.2020 8.5.2020 23 409
26.3.2020 9.5.2020 22 392
27.3.2020 10.5.2020 21 374
28.3.2020 11.5.2020 20 356
29.3.2020 12.5.2020 19 338
30.3.2020 13.5.2020 18 320
31.3.2020 14.5.2020 17 303
1.4.2020 15.5.2020 16 285
2.4.2020 16.5.2020 15 267
3.4.2020 17.5.2020 14 249
4.4.2020 18.5.2020 13 231
5.4.2020 19.5.2020 12 214
6.4.2020 20.5.2020 11 196
7.4.2020 21.5.2020 10 178
8.4.2020 22.5.2020 9 160
9.4.2020 23.5.2020 8 143
10.4.2020 24.5.2020 7 125
11.4.2020 25.5.2020 6 107
12.4.2020 26.5.2020 5 89
13.4.2020 27.5.2020 4 71
14.4.2020 28.5.2020 3 53
15.4.2020 29.5.2020 2 36
16.4.2020 30.5.2020 1 17,8
17.4.2020 31.5.2020
18.4.2020 1.6.2020
19.4.2020 2.6.2020
20.4.2020 3.6.2020

Στην παράταση μπορεί να μπει έως το 60% των εργαζομένων σε αναστολή, δηλαδή μπορεί να μπει το 50%, το 40%, το 30%, το 20%, το 10% ή και κανένας. Οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε παράταση αναστολής δεν παρέχουν την εργασία τους μέχρι και τις 31 Μαίου και δεν δικαιούνται μισθό από τον εργοδότη για τον Μάιο. Επίσης δεν μπορούν να απολυθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση, η οποία έχει δύο προϋποθέσεις:

 1. Απαγόρευση απολύσεων µέχρι 31η Μαΐου για το σύνολο του προσωπικού.
 2. Για 45 ηµέρες µετά τη λήξη της παράτασης, δηλαδή έως 15 Ιουλίου, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προβεί σε οριστική ανάκληση της αναστολής, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον 15 ημέρες. Οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν πίσω σε ενεργή απασχόληση λόγω οριστικής ανάκλησης της αναστολής μπορούν να μπαίνουν στο σχήμα της νέας εκ περιτροπής, ώστε να εργάζονται κατ ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα, με μισό μισθό. Χρήση του μέτρου μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις που πλήττονται και για όσο χρόνο πλήττονται υπαγόμενες στους ΚΑΔ.

Για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και για τους συγκεκριμένους κλάδους (τουρισμός, εστίαση (μόνο τον Ιούνιο), μεταφορές, πολιτισμός και αθλητισμός) η αναστολή μπορεί να ισχύσει για έως και το 100% του προσωπικού με αντίστοιχους όρους ειδικής αποζημίωσης.

Μισθωτοί πληττόμενων επιχειρήσεων χωρίς παράταση

Τουλάχιστον οι 4 στους 10 εργαζόμενους σε αναστολή, σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ επιστρέφουν σε ενεργή απασχόληση μετά την λήξη της αναστολής τους και δεν μπαίνουν στην παράταση. Οι εν λόγω εργαζόμενοι μπορούν να επιστρέψουν σε ενεργή απασχόληση και πριν την λήξη του 45ημέρου αν ο εργοδότης προβεί σε οριστική ανάκληση της αναστολής και εφόσον αυτή έχει διαρκέσει τουλάχιστον 15 ημέρες. Δεν δικαιούνται ειδική αποζημίωση πέραν των 800 ευρώ. Επιστρέφουν στο μισθολόγιο του εργοδότη και ισχύουν τα εξής:

 • Εφόσον ο εργοδότης δεν κάνει χρήση του μέτρου της παράτασης καθόλου, τότε οι εργαζόμενοι προστατεύονται έως τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου μόνο από την ΚΥΑ της 23ης Μαρτίου, που αναφέρει πως “οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020”.
 • Αν ο εργοδότης κάνει χρήση της παράτασης για τους 6 στους 10 τότε απαγορεύονται οι απολύσεις μέχρι 31η Μαΐου για το σύνολο του προσωπικού και ισχύει υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης εργασίας έως 15 Ιουλίου.
 • Οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν πίσω σε ενεργή απασχόληση μπορούν να ενταχθούν μονομερώς από τον εργοδότη στο μοντέλο της νέας εκ περιτροπής, ώστε να εργάζονται κατ ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα.

Μισθωτοί επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν σε παράταση

Οι 6 στους 10 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μπορούν να μπουν στην παράταση της αναστολής για τον Μάιο. Οι μισθωτοί που θα μπουν στην παράταση δικαιούνται ειδική αποζημίωση για τις ημέρες της παράτασης μετά την επαναλειτουργία της επιχείρησης.

Για παράδειγμα:

 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 4/5 : 498 ευρώ (28 μέρες παράταση αναστολής)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 11/5 : 374 ευρώ (21 μέρες παράταση αναστολής)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 18/5 : 250 ευρώ (14 μέρες παράταση αναστολής)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 25/5 : 125 ευρώ (7 μέρες παράταση αναστολής)

Οι εργαζόμενοι για τους οποίους θα παραταθεί η αναστολή της σύμβασής τους δεν εργάζονται έως 31 Μαίου. Απαγορεύονται οι απολύσεις μέχρι 31η Μαΐου για το σύνολο του προσωπικού και ισχύει υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης εργασίας έως 15 Ιουλίου.

Για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και για τους συγκεκριμένους κλάδους (τουρισμός, εστίαση (μόνο τον Ιούνιο), μεταφορές, πολιτισμός και αθλητισμός) η αναστολή μπορεί να ισχύσει για έως και το 100% του προσωπικού με αντίστοιχους όρους ειδικής αποζημίωσης.

Μισθωτοί επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν χωρίς παράταση

Τουλάχιστον οι 4 στους 10 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν επιστρέφουν σε ενεργή απασχόληση. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται ειδική αποζημίωση από το κράτος για τις ημέρες μετά την επαναλειτουργία. Αντίθετα δικαιούνται να λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση για το πρώτο διάστημα του Μαίου και έως την επαναλειτουργία:

 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 4/5 : 54 ευρώ (3 μέρες)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 11/5 : 180 ευρώ (10 μέρες)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 18/5 : 306 ευρώ (17 μέρες)
 • με επαναλειτουργία την Δευτέρα 25/5 : 432 ευρώ (24 μέρες)

Για το χρονικό διάστημα μετά την επαναλειτουργία της επιχείρησης δικαιούνται την αναλογία του μισθού τους από τον εργοδότη.

Για παράδειγμα :

 • Μισθωτός με μισθό 800 ευρώ σε επιχείρηση με 10 εργαζόμενους που επαναλειτουργεί από 11 Μαίου. Η σύμβασή του δεν παρατείνεται και επιστρέφει σε ενεργή απασχόληση. Δικαιούται 180 ευρώ από το κράτος για τις πρώτες 10 μέρες του Μαίου και τα 3/4 του μισθού του από τον εργοδότη για τις υπόλοιπες 21 μέρες, δηλαδή 600 ευρώ.

Προσοχή, εφόσον ο εργοδότης δεν κάνει καθόλου χρήση του μέτρου της παράτασης και προβεί σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων του, τότε δεν υπάρχει ομπρέλα προστασίας για τους μισθωτούς και μπορεί να προβεί σε απολύσεις.

Επίσης οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν πίσω σε ενεργή απασχόληση λόγω οριστικής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους μπορούν να ενταχθούν μονομερώς από τον εργοδότη σε «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», ώστε να εργάζονται κατ ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα. Στο σχήμα αυτό υποχρεωτικά εντάσσεται ανά εβδομάδα τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης του οποίου οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή, δηλαδή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είτε δεν είχαν τεθεί ποτέ σε αναστολή, είτε έχει λήξει η αναστολή, είτε αυτή έχει οριστικά ανακληθεί και αυτοί έχουν επιστρέψει στις θέσεις εργασίας τους.

Μισθωτοί επιχειρήσεων που μένουν κλειστές όλο τον Μάιο

H αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές ολόκληρο τον Μάιο παρατείνεται αυτοδίκαια και οι μισθωτοί δικαιούνται το πλήρες ποσό της ειδικής αποζημίωσης, δηλαδή 534 ευρώ. Εκτός από τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές μπορούν να διατηρούν τον Μάιο σε αναστολή μέχρι και το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους κλάδους:

 • του τουρισμού,
 • της εστίασης,
 • των μεταφορών,
 • της εκπαίδευσης,
 • του πολιτισμού και
 • του αθλητισμού

Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το “προσωρινό λουκέτο” με κρατική εντολη απαγορεύονται οι απολύσεις. Οι τροποποιητικές δηλώσεις γίνονται από 19.5.2020 έως και 1.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

Παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της παράτασης αναστολής ή όταν η επιχείρηση επαναλειτουργήσει, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον χρόνο που υπολείπεται.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με συμφωνημένο χρόνο λήξης την 15η Μαΐου, που ετέθη σε αναστολή την 15η Μαρτίου, ο υπολειπόμενος χρόνος κατά τον οποίο συνεχίζεται η σύμβαση όταν η επιχείρηση επαναλειτουργήσει ή όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος παράτασης, είναι δύο μήνες.

Προσοχή, η υποχρέωση συνέχισης της σύμβασης εργασίας δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περίπτωση επιχειρήσεων που από τη φύση λειτουργίας τους είναι εποχικές (π.χ. θέατρα χειμερινής περιόδου, χιονοδρομικά κέντρα, φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών που η λειτουργία τους διαρκεί όσο και το σχολικό έτος κ.α.) ή σε περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι δυνατή διότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είχε συναφθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον μετά τη λήξη της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής (π.χ. οδηγοί σχολικών λεωφορείων, η διάθεση ταξιθετριών/ταξιθετών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενώ έχει απαγορευτεί η πραγματοποίηση παραστάσεων, προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού κ.α.).

Πηγή: ethnos.gr

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.