Μέτρα ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων από τον Δήμο Μεγανησίου


Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Με στόχο τη διευκόλυνση και τη στήριξη όσων πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεγανησίου τα εξής μέτρα ανακούφισης για δημότες και επιχειρήσεις:

1. Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (περίπτ. β`της παρ. 1 του άρθρου1 του ν. 339/ 1976, όπως αντικαταστάθηκε με τοεδάφιο β` του άρθρου 3 του ν. 658/1977, την παρ.6 του άρθρου 26 του ν.
1828/1989, το εδάφιο α` του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 και το άρθρο 62του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει) των καταστημάτων υγειονομικούενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα
της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων.

2. Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% (άρθρο 1του Ν. 339/1976,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.1080/1980, και τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93)σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων λειτουργίας
τους.
3. Απαλλαγή στα τέλη ύδρευσης (ανταποδοτικά) στις επιχειρήσεις και τακαταστήματα που ανέστειλαν την λειτουργίας τους, σύμφωνα με τοναντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

4. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων
οφειλών έως 30-06-2020.

5. Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο μας
μέχρι 30-06-2020.

6. Αναστολή προγραμματισμένων λόγω οφειλών διακοπών ύδρευσης, εκτός από
τους μεγαλοοφειλέτες.

7. Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις πουδιέκοψαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

8. Αίτημα στο Διαδημοτικό λιμενικό ταμείο Λευκάδας – Μεγανησίου και στηνΚτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, για την απαλλαγή του τέλους τωνκοινοχρήστων χώρων καταστημάτων, καθώς και για τους επαγγελματίες αλιείς
της νήσου Μεγανησίου, για το έτος 2020.
9. Να εξετασθεί η δυνατότητα παράτασης των εν λόγω μέτρων, μέχρι31/12/2020, να ληφθεί οποιαδήποτε μέριμνα για τους εποχιακάαπασχολούμενους στον τουρισμό, κάθε ενέργεια προς τους αρμόδιους θεσμούς
και φορείς, προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και αίτημα στο Δίκτυο ΜικρώνΝησιών για στήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων.
10. Να γίνουν έμμεσα ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή του
Νησιού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.