Με πέντε θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1 ο: Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με το κτηματολόγιο Τσουκαλάδων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό δασικής οδού Πόντι-Νηρά.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή, δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή
2. Αντιπεριφερειάρχη
3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων
με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων
που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των
κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους
4. Γεν. Γραμματέα
5. Ν.Π.Δ.Δ.
6. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
7. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
8. Δημοτικές Ενότητες
9. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
10. Επιμελητήρια
11. Εμπορικό Σύλλογο
12. Εργατικό κέντρο
13. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.