Με 17 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη 31 Οκτώβριου το Δημοτικό συμβούλιο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Επικεφαλής Δημ. Παράταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας ορισμό μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου».

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου»

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αρ. 78/2019 απόφασης Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην πρόσκληση «”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων”, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αρ. 77/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ – Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΠΟΝΤΗΣ» προϋπολογισμού 158.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 80.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 7.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17`ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την  εγγραφή νηπίων στον  Παιδικό  Σταθμό  Καρυάς  του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020  λόγω  ύπαρξης κενών θέσεων.

Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή

2. Αντιπεριφερειάρχη

3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

4. Ν.Π.Δ.Δ.

5. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας

6. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας

7. Δημοτικές Ενότητες

8. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ

9. Επιμελητήρια

10. Εργατικό κέντρο

11. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.