Κωνσταντίνος Δρακονταειδής: “Δεν χρειαζόμαστε θεωρητικές προτάσεις στήριξης των δήμων, αλλά ουσιαστικές!!”Η κρίση η οποία βιώνουμε θα χτυπήσει τους πάντες   και μακάρι η ύφεση να φτάσει στα νούμερα που ακούγονται μεταξύ 5 έως 10%, καθώς όλοι οι οργανισμοί μιλάνε για μία ύφεση χωρίς προηγούμενο,  ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Κωνσταντίνος Δρακονταειδής

Όπως είπε, μέτρα που προτείνει η δημοτική του παράταξη, για να παράγουν αποτέλεσμα στους πολίτες και ταυτόχρονα ο δήμος να σταθεί όρθιος, γιατί αυτό είναι το μείζον, είναι προφανές ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μέτρα που προτείνουμε για την ενίσχυσή τους.

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η Δημοτική Κίνηση «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ», για την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών της Λευκάδας, του Καλάμου και του Καστού, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας,  προτείνει τα εξής μέτρα:

Η απαλλαγή από δημοτικά τέλη, να ισχύσει για 6 μήνες και να επαναξιολογηθεί στο τέλος του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

H αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων να ισχύσει μέχρι 31/12/2020, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου, όπως παρακάτω:

 1. Ανταποδοτικά τέλη (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, τέλη ύδρευσης –αποχέτευσης).

α) Απαλλαγή κατά 100% των πολιτών που απολύθηκαν λόγω κοροναϊού καθώς και των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που ανεστάλη ή διακόπηκε η λειτουργία τους.

β) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων που το εισόδημά τους μειώνεται στο 50%, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με περιορισμένη τη δραστηριότητά τους και με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων.

γ) Απαλλαγή κατά 50% των εργαζομένων και συνταξιούχων του αγροτικού τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι).

 δ) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, εφόσον δεν λειτουργήσουν, με δυνατότητα επανεξέτασης στις περιπτώσεις επαναλειτουργίας. Αποδεικτικό στοιχείο, για τους εργαζόμενους που θα εργάζονταν σε τουριστικές επιχειρήσεις κι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω μη λειτουργίας αυτών, μπορεί να αποτελέσει η βεβαίωση εργοδότη ή ένσημα ΙΚΑ ή όποιο αντίστοιχο στοιχείο ότι το προηγούμενο έτος απασχολούνταν στον συγκεκριμένο κλάδο.

 1. Απαλλαγή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, παραλίες) σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κοροναϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη, έως 31/12/2020.       

 1. Απαλλαγή είσπραξης των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων των επιχειρήσεων, έως 31/12/2020.
 2. Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων, μέχρι 30-12-2020, στις οφειλές όλων των δημοτών.
 3. Απαλλαγή καταβολής τροφείων στο βρεφικό, βρεφονηπιακό και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.
 4. Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συνεισφοράς στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα που αυτά παραμένουν κλειστά.
 5. Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργίας τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020)

 

 1. Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων.
 2. Απαλλαγή κατά 100% των τελών ταφής και του τέλους ψυκτικού θαλάμου, για όλους και σε όποια κοιμητήρια αυτά επιβάλλονται.
 3. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων διακοπών υδροδότησης λόγω οφειλών.
 4. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
 5. Τέλος προτείνουμε τα μέτρα απαλλαγής ή αναστολής οικονομικών υποχρεώσεων, να ισχύσουν και για τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Δήμου Λευκάδας.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΠΟΚΑΛ, Σχολικές Επιτροπές, κ.λπ..

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο:

Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων και των τελών ελλιμενισμού, ( το τελευταίο σε συνεννόηση με το Υπουργείο).

Για την ΔΕΠΟΚΑΛ:

Απαλλαγή από την καταβολή των τροφείων, σε παιδικό και βρεφικό σταθμό, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά.

Για τις Σχολικές Επιτροπές:

Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων των Κυλικείων των Σχολείων, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά.

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, τα ανωτέρω μέτρα, απαιτείται το άνοιγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την πλευρά του Δήμου ή όποιο άλλο πρόσφορο μέτρο.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Επειδή πάντα οι προτάσεις μας επιθυμούμε να είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες και κυρίως να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, σας καταθέτουμε παρακάτω και προτάσεις για την εξισορρόπηση των οικονομικών του.

Γι’ αυτό προτείνουμε ο Δήμος Λευκάδας να διεκδικήσει:

α) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, που θα αποτρέψει την κατάρρευση τους, από την μείωση των ανταποδοτικών εσόδων αλλά και από συσσωρευμένες υποχρεώσεις και όχι με δανεισμό, που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

β)  Η Έκτακτη στελέχωση και στήριξη των υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικών δράσεων και η ανανέωση για δύο έτη, όσων συμβάσεων εργαζομένων των ΟΤΑ λήγουν.

γ) Ο Ανασχεδιασμός και η παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και εξόφλησης υποχρεώσεων σε βάρος των Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ) με συμπλήρωση επιλεξιμότητας δαπανών για αποφάσεις που αφορούν εργασιακές διαφορές, τέλη και απαλλοτριώσεις.

δ) Να μην ισχύσει, ειδικά για φέτος, η ανταποδοτικότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας, λόγω της έκτακτης ανάγκης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ισοσκελίσουν την όποια απώλεια εσόδων.

ε) Την μείωση κατά 50% της χρέωσης του τιμολογίου της ΔΕΗ προς τον Συνδέσμους Ύδρευσης και τους Δήμους.

ζ) Η πρόβλεψη ενός έκτακτου προγράμματος προμηθειών «Φιλόδημος Προμηθειών» ή όποιου προγράμματος για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης,  υλικών προστασίας προσωπικού, απολυμαντικών, αναλωσίμων και λοιπών υλικών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και της προμήθειας μηχανημάτων, ανταλλακτικών και κάδων εργασίας.

Η διεκδίκηση και κυρίως η υλοποίηση όλων αυτών, θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην οικονομική ισορροπία του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά προβλήματα.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

       Τέλος, προτείνουμε ορισμένα άμεσα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και την οικονομική στήριξη ομάδων εργαζομένων στο Δήμο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης:

 • Αύξηση της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο επιπλέον άμεσες προμήθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο.
 • Αξιοποίηση με παράλληλη ενίσχυση της δομής «Κοινωνικό Συσσίτιο» για επιπλέον σίτιση (εκτός των σημερινών ωφελουμένων) και άλλων ανήμπορων – ευάλωτων συμπολιτών μας, με την συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Επιπλέον ενίσχυση – στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και κυρίως του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που για μια ακόμη φορά απέδειξε περίτρανα την χρησιμότητά του, μέσω της σημαντικής κοινωνικής παρουσίας και προσφοράς του.
 • Έκτακτο επίδομα, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΚΗΦΗ» και σε όλους όσους έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες.
 • Επέκταση σ’ αυτούς του Δώρου Πάσχα που εξαγγέλθηκε για τους υγειονομικούς.

Στην δευτερολογία του, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε η δημοτική αρχή,μέσα από καινούργια πλειοψηφία που έχει δημιουργηθεί, του κυρίου δημάρχου, Σολδάτου και Λιβιτσάνου, είναι 40.000 ευρώ τον μήνα.

“Οι επιχειρήσεις αφορούν περίπου τα μισά, δηλαδή 20 με 25 χιλιάδες ευρώ, αν κάνετε την διαίρεση των επιχειρήσεων με αυτό το ποσό θα δείτε το όφελος που θα έχει κάθε επιχείρηση για να δούμε αν τα μέτρα είναι ουσιαστικά.

Εμείς δεν ανήκουμε στην κατηγορία αυτόν που πλειοδοτούν, καθώς εχθές η Πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής είπε δημόσια να μην κλείσουν φέτος διακοπές απευθυνόμενος σε Ευρωπαίους και έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι δεν το έχουν καταλάβει αυτό.

Η διεκδίκηση δεν είναι μία ιστορία που την λέμε θεωρητικά μέσω της ΚΕΔΕ.”

Πριν λίγο στο διάγγελμα του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μέτρα κάποιων δισεκατομμυρίων ευρώ και θεωρώ πως η αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδικήσει κάποια, καθώς αν δεν χρηματοδοτηθούν οι δήμοι θα καταρρεύσουν και οι δήμοι είναι κοντά στην κοινωνία σε αυτή την κρίση.

Άρα δεν είναι θέμα πλειοδοσίας, αλλά θέμα πραγματικότητας.

Τα δύο τρίτα των συμβούλων που μίλησαν από τη μία μεριά ορκίζονται να ενισχύσουμε πραγματικά επιχειρήσεις και εργαζόμενους και από την άλλη μεριά λένε Αφήστε το να το δούμε και αυτά είναι υπεκφυγές.

 

About Ομάδα Σύνταξης 28461 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.