Κλείνουν Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία σε όλη την Ελλάδα


Στην πλήρη αναστολή λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων σε όλη την Ελλάδα έως και τις 2 Απριλίου, προχωρεί το «Ελληνικό Κτηματολόγιο] σε συνέχεια των μέτρων πρόληψης που έχουν ήδη ληφθεί.

Για την 1η Ιουνίου 2020 μετατίθεται η έναρξη της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων για το δήμο της Αθήνας, καθώς λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοιού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα του Κτηματολογίου, δίνεται δίμηνη παράταση στη διαδικασία, η οποία ύστερα από αλλεπάλληλες αναβολές επρόκειτο να ξεκινήσει στις 8 Απριλίου.

Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τότε, οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στο Δήμο της Αθήνας, θα ενημερωθούν με κάθε δυνατό τρόπο για τις διαδικασίες, τις προθεσμίες και τις ψηφιακές διευκολύνσεις για τον έλεγχο, την επιβεβαίωση ή τη διόρθωση της καταγραφής των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο.

Αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020».

Η απαγόρευση της λειτουργίας τίθεται σε εφαρμογή – όπως επισημαίνεται στην απόφαση – για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,

β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Επιπλέον ορίζεται ότι για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω – Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).

Πηγή: ethnos.gr

About Ομάδα Σύνταξης 28428 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.