Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Λευκάδας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 18-8-2020 και ώρα 14:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282 / 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ : Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

                                      Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

                                                                       

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή με την υπ΄αριθ, 51728/17-8-20 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. επιχορηγήθηκαν  ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, προς τρίτους και η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι 31/8/20, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η πληρωμή δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι 30/9/2020.

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

About Ομάδα Σύνταξης 27497 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.