Υποβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου


Υπουργείο παιδείας: Τριθέσιο το δημοτικό σχολείο Μεγανησίου

Απαντώντας σε Ερώτηση σχετικά με την οργανικότητα του Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου, ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, γνωστοποίησε:

Σύμφωνα με την αρ.Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1507/2006,τ.Β΄) η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:

Μαθητές Δάσκαλοι Οργανικότητα

10 έως 15 1 Μονοθέσιο

16 έως 30 2 Διθέσιο

31 έως 45 3 Τριθέσιο

46 έως 100 4 Τετραθέσιο

101 έως 125 5 Πενταθέσιο

126 έως 150 6 Εξαθέσιο

151 έως 175 7 Επταθέσιο

176 έως 200 8 Οκταθέσιο

201 έως 225 9 Εννιαθέσιο

226 έως 250 10 Δεκαθέσιο

251 έως 275 11 Ενδεκαθέσιο

276 έως 300 12 Δωδεκαθέσιο

Σύμφωνα με το αρ.Εμπ.Πρωτ. 28/2-3-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, το Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί οργανικά 4/θέσιο εφόσον το μαθητικό δυναμικό του σχολείου (25 μαθητές για το σχολικό έτος 2015-2016) υπολείπεται του απαιτούμενου για αυτόν τον χαρακτηρισμό.

www.meganisinews.gr

About Ομάδα Σύνταξης 28453 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.