Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ωφελεί το περιβάλλον


Μπορεί η απουσία μας από τους δρόμους εξαιτίας των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας να μας δυσκολεύει, αλλά το θετικό της αποτύπωμα έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται στον …αέρα που αναπνέουμε. Η συγκέντρωση ρύπων, όπως το διοξείδιο του αζώτου που σχετίζεται άμεσα με την κυκλοφορία, εμφανίζεται μειωμένη έως και κατά το 1/3 στο κέντρο της Αθήνας από το πρώτο 20ήμερο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.

Αυτό δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) για το Μάρτιο όσον αφορά τρεις βασικούς ρύπους, το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), οι οποίοι εμφανίζονται αισθητά μειωμένοι στην Αθήνα, ιδιαίτερα στους πολύ κεντρικούς σταθμούς μέτρησης.

Οπως διαπιστώνουν οι επιστήμονες που επεξεργάστηκαν τα στοιχεία των μετρήσεων, «Μπορούμε να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι μετεωρολογικοί παράμετροι για τα διαστήματα που εξετάσθηκαν είναι παρόμοιοι και επομένως οι παρατηρούμενες μειώσεις των συγκεντρώσεων, οφείλονται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εκπομπών από τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων».

Προσθέτουν ωστόσο ότι το χρονικό διάστημα των μετρήσεων θεωρείται ακόμη πολύ μικρό, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το βαθμό που τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων, επηρέασαν τις τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα που μετρήθηκε είναι από τις 11 Μαρτίου οπότε και ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα με το κλείσιμο των σχολείων έως και τις 30 Μαρτίου οπότε και τα μέτρα περιορισμού είχαν κλιμακωθεί περαιτέρω. Οι ενδείξεις αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης ως προς τις μέσες τιμές συγκεντρωσης στους συγκεκριμένους ρύπους με το αντίστοιχο διάστημα της τριετίας 2017-2019.

Για τη σύγκριση επελέγησαν οι σταθμοί κυκλοφορίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) Πατησίων και Αριστοτέλους καθώς και ο περιαστικός σταθμός Γεωπονική, που επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από την κυκλοφορία.

Η σύγκριση έγινε για τους ρύπους ΝΟ2 που είναι κατεξοχήν ρύπος που επηρεάζεται από την κυκλοφορία, ΑΣ10 και ΑΣ2,5, όπου η συμμετοχή της κυκλοφορίας στις συγκεντρώσεις, είναι επίσης σημαντική. Ωστόσο επειδή φαινόμενα μεταφοράς σκόνης από απομακρυσμένες ξηρές περιοχές (Σαχάρα) συνεισφέρουν στις μετρούμενες συγκεντρώσεις των ΑΣ10, η σύγκριση πραγματοποιείται και για τα ΑΣ2,5 που είναι κυρίως ανθρωπογενούς προέλευσης.

Συγκεκριμένα, βάσει των μετρήσεων, προκύπτει ότι :

– Οι μετρούμενες τιμές συγκέντρωσης και για τους τρεις ρύπους που εξετάσθηκαν έχουν επηρεαστεί σημαντικά το χρονικό διάστημα του 2020 που ελήφθησαν τα περιοριστικά μέτρα, λόγω του covid 19, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης τριετίας.

  • Για το διοξείδιο του αζώτου στους σταθμούς κυκλοφορίας Πατησίων και Αριστοτέλους παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων 31,36% και 23,45% αντίστοιχα, ενώ για τον περιαστικό σταθμό της Γεωπονικής, μείωση 1,22%. Είναι εμφανές πως η μείωση της κυκλοφορίας έχει επηρεάσει περισσότερο τις μετρούμενες συγκεντρώσεις στους σταθμούς του κέντρου, οι οποίοι και καταγράφουν διαχρονικά υπερβάσεις των οριακών τιμών, οι οποίες οφείλονται στην κυκλοφορία. Σε αντιδιαστολή, ο περιαστικός σταθμός Γεωπονική, ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από την κυκλοφορία, εμφανίζει και πολύ χαμηλότερη μείωση.
  • Παρόλη τη σημαντική μείωση, η μετρούμενη συγκέντρωση στο σταθμό κυκλοφορίας Πατησίων, ο οποίος είναι διαχρονικά ο πιο επιβαρυμένος σταθμός του κέντρου, για το μέχρι τώρα χρονικό διάστημα από τη λήψη των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, δεν χαρακτηρίζεται ως «χαμηλή» με βάση τα όρια και το δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
  • Αναφορικά με τα αιωρούμενα σωματίδια, για τα ΑΣ10 στο σταθμό κυκλοφορίας Αριστοτέλους, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 22,32%, ενώ για τα ΑΣ2,5 η μείωση ήταν 10,53%.

«Τα επίπεδα των εκπομπών από την κυκλοφορία των οχημάτων θεωρείται βέβαιο ότι έχουν επηρεαστεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον covid 19, σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους» επισημαίνεται στην έκθεση.

Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι οι επικρατέστεροι άνεμοι το χρονικό διάστημα από τις 11 έως τις 30 Μαρτίου της υπό εξέταση τριετίας είναι τέτοιας κατεύθυνσης κατά την οποία διαχρονικά παρατηρούνται μικρότερες τιμές συγκεντρώσεων, σε σχέση με τις συγκεντρώσεις που παρατηρούνται με ανέμους του νότιου τομέα.

Πηγή: ethnos.gr

About Ομάδα Σύνταξης 28383 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.