Εξειδικευμένες διαλέξεις για την Επτανησιακή Διατροφή και τον Τουρισμό στην Κεφαλονιά


Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνέχεια της καταγραφής των τοπικών συνταγών και προϊόντων του Ιονίου, των προγραμμάτων εκπαίδευσης σεμιναριακού τύπου, που έχουν επιτυχώς υλοποιηθεί έως τώρα, καθώς και του «σήματος επτανησιακής διατροφής», που έχει απονεμηθεί, πρόκειται να διοργανώσει εξειδικευμένες διαλέξεις στην Κεφαλονιά, με θέμα την Επτανησιακή Διατροφή και τον Τουρισμό. Στόχος του προγράμματος είναι η επέκταση του σήματος «τοπικής παραδοσιακής κουζίνας», σε περισσότερες επιχειρήσεις στην Κεφαλονιά, με απώτερο σκοπό την  περαιτέρω ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και την ευρύτερη εφαρμογή της στα τοπικά εστιατόρια.

Οι εξειδικευμένες διαλέξεις θα διεξαχθούν 20 – 22 Μαρτίου 2015 στους χώρους του ΤΕΙ στο  Αργοστόλι, στις Αίθουσες του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Λεωφ. Αντ. Τρίτση), με τη συνεργασία της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας. Εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν και από μέλη της Λέσχης. Την τελευταία ημέρα των σεμιναρίων (22 Μαρτίου 2015) θα πραγματοποιηθεί πρακτική εξάσκηση με μαγειρικό εξοπλισμό, στους χώρους της εταιρείας MythosCateringστα Τραυλιάτα Αργοστολίου, ώστε να εμπεδωθούν οι διδαχθείσες μέθοδοι.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας σε εστιάτορες και επαγγελματίες της εστίασης. Το Σήμα θα πιστοποιεί ότι οι κάτοχοί του ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τα τοπι­κά προϊόντα. Η απονομή του Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης,  από επιτροπή ειδικών σε μεταγενέστερο χρόνο, που θα ανακοινωθεί.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ­θύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης α) διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.grκαθώς και β) από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν α) αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  9:00 – 14:30, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, β) ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση και γ) ηλεκτρονικά στα e-mail: spytro@gmail.com και eratokoustoubar@gmail.com

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

About Ομάδα Σύνταξης 27593 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.