Ενισχύεται με 15 νοσηλευτές το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας…Αναμένονται και γιατροί για εξειδίκευση . “Οχυρώνεται”  υγειονομικά η Λευκάδα ενόψει του Καλοκαιριού

Στην άμεση πρόσληψη 15 νοσηλευτών/τριων  προχώρησε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.

Η πρόσληψη λαμβάνει χώρα  , ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα είκοσι τέσσερις ( 24 ) μήνες.

Οι νοσηλευτές προσλαμβάνονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αμείβεται σύμφωνα με
τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ίδιου φορέα. Πριν την κατάρτιση της σύμβασης το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, υποχρεούται να ζητήσει από τους προσλαμβανόμενους  τα συνημμένα στη ηλεκτρονική της αίτηση δικαιολογητικά.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από σήμερα  υπογράφεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τους εργαζόμενους και το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται στην 6η ΥΠΕ . Μετά την πάροδο απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση δήλωσης κάποιων  περί μη αποδοχή της πρόσληψής των , η    ατομική απόφαση διορισμού ανακαλείται και η θέση επαναπροκηρύσσεται.

meganisinews.gr

About Ομάδα Σύνταξης 27530 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.