Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη..


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ )

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 παρ. 3 , το από 03-04-2020 αίτημα των παρατάξεων ¨.Α.Ν.Α.ΣΑ για τα Ιόνια Νησιά¨, ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, Ανυπότακτο Ιόνιο ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨ καθώς και το από 04-04-2020 αίτημα του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης ¨ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ¨, κ. Παναγιώτη Ποζίδη,  για σύγκληση συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα άρθρα 168 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,   την  αριθμ. 11/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απρίλιου    2020 και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την οικονομική στήριξη των υγειονομικών που προσλαμβάνονται εν όψει της επιδημίας και με βάση τις ανάγκες των Νοσοκομείων των νησιών μας.

Εισηγητές: Οι επικεφαλής των παρατάξεων ¨Α.Ν.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά¨, Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, Ανυπότακτο Ιόνιο¨ και ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨ και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ¨ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ¨ κ. Παναγιώτης Ποζίδης.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Στήριξη Περιφερειακών Μέσων Eνημέρωσης, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που παίζουν στο δημόσιο διάλογο και λόγω των συνεπειών της βαθειάς κρίσης από την πανδημία του Κορονοιού.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 3ο: 2η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 4ο: 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Πολιτιστικού Σωματείου «Λέσχη Ο  Ζάκυνθος» για την υλοποίηση του έργου « Κατασκευή αίθουσας στον δεύτερο όροφο κτιρίου του Πολιτιστικού Σωματείου «Λέσχη Ο Ζάκυνθος».

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή παραχώρησης κυριότητας του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 285 του Γενικού Βιβλίου καταγραφής, με ΚΑΕΚ 240541970004/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας, στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της αριθμ. 36-3/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά με την υλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης της Πράξης «Αναγνωριστική μελέτη Οδικού Άξονα Βορρά – Νότου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

About Ομάδα Σύνταξης 28556 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.