Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την ύδρευση Άρτας -Πρέβεζας και Λευκάδας


Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκαν  και παραδόθηκαν οι μελέτες μετά από έξι συνεχόμενες παρατάσεις!

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των  μελετών   έληγε 7/ο8/2020 , όλες οι παρατάσεις έγιναν χωρίς υπαιτιότητα του ανάδοχου του έργου, αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας που ανθίσταται σθεναρά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους. Οι μελέτες  τελικά παραδόθηκαν  χθες, τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Εγκρίθηκαν  σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών μαζί με  τα Τεύχη  Δημοπράτησης στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΡΤΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων, Υποστηρικτικές Μελέτες (Περιβαλλοντική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες), Τεύχη Δημοπράτησης».

Πιο συγκεκριμμένα  εγκρίθηκαν και τα 0κτώ τεύχη δημοπράτησης του έργου:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ
6
8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΧΕΔΙΟ της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΡΤΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων,
Υποστηρικτικές Μελέτες (Περιβαλλοντική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες), Τεύχη Δημοπράτησης» (Ενάριθμο Έργο: 2005ΣE07600000 της ΣΑΕ 076), όπως εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν από την ανάδοχη σύμπραξη γραφείων μελετών.

meganisinews.gr

About Ομάδα Σύνταξης 27583 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.