Διακήρυξη Πώλησης Ακινήτου από το ΤΑΟΛ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»   προσφέρει για πώληση  κτιριακό συγκρότημα παλιού Οινοποιείου στη θέση Κάστρο, δίπλα στην ομώνυμη παραλία της πόλης της Λευκάδας , εμβαδού 1.876,25 τ.μ. επί οικοπέδου 13.672,25 τ.μ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα . Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες που δεν επιλεγούν, θα κρατηθεί όμως και θα καταπέσει αυτή του υποψήφιου αγοραστή που επιλεγεί και δεν υπογράψει το συμβόλαιο αγοράς  μέσα σε 30 ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή του. Με την υπογραφή του συμβολαίου η ως άνω εγγυητική θα επιστραφεί.

 

Ο πωλητής μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο στη νομική, πολεοδομική και πραγματική κατάσταση που είναι και βρίσκεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να την ελέγξουν πριν από την υποβολή των προσφορών τους.

 

Για το σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής καλείται να υποβάλει έγγραφη προσφορά (σε κλειστό φάκελο)  στην οποία θα αναφέρεται το προσφερόμενο τίμημα και ο τρόπος καταβολής αυτού. Επίσης εντός του φακέλου πρέπει να εσωκλείεται  και η εγγυητική επιστολή.

Τον αγοραστή βαρύνουν όλα γενικά τα έξοδα της πώλησης, ήτοι συμβολαιογραφικά, τυχόν έξοδα παράστασης δικηγόρου του αγοραστή, φόρος μεταβίβασης και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος που βαρύνει τον αγοραστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μετά από συνεννόηση με το Συν/σμό να επισκέπτονται το εν λόγω ακίνητο.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Συν/σμό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανεξέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά ή να απορρίψει το σύνολο των προσφορών , χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού από τη συμμετοχή τους.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7 στη Λευκάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες  απευθυνθείτε στο  τηλέφωνο 2645022319.

                                                                   Λευκάδα 9-1-2020

                                                               Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                       «ΤΑΟΛ»

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                           ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

 

 

About Ομάδα Σύνταξης 27862 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.