Αιχμές παράταξης Δρακονταειδή για μια εισήγηση που…χάθηκε κάπου στο Δήμο Λευκάδας!!


Την ενόχληση της εκφράζει η παράταξη “Όλοι για την Λευκάδα, ” για το γεγονός ότι η εισήγηση που είχε κάνει στο δημοτικό συμβούλιο για να συζητηθεί το σημαντικό θέμα της προοπτικής των δημοτικών Λιμανιών, αλλά ακολούθησε συζήτηση ενημέρωσης και όχι λήψη απόφασης.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκάδα -16/02/202005

Πρόκειται για την από 5/2/2020 Επιστολή – Αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και την από 6/2/2020 αντίστοιχη Εισήγηση στο Δ.Σ. για Δ.Λ.Τ. της Δημοτικής μας Παράταξης “ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ”, που αφορούσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα για το Δήμο μας και την Αυτοδιοίκηση γενικότερα. Αυτό της τύχης και της προοπτικής των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Λιμανιών, πολύ ισχυρών εργαλείων για την τοπική ανάπτυξη, μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής στις 23/1/2020, για αφαίρεση των λιμανιών από την Αυτοδιοίκηση.

Ένα αίτημα και μια εισήγηση που δεν τέθηκαν ποτέ για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 12/2/2020), λόγω άρνησης της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του Δημάρχου Χ. Καλού, ο οποίος με την ανοχή ή τη συναίνεση (του Προέδρου κ. Ρόκκου, απέκρυψε την επιλογή του μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, χωρίς καν να ενημερώσει την Παράταξή μας. Επίσης για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν γνώριζε ούτε το Σώμα, το οποίο εμείς ενημερώσαμε κατά τη συνεδρίαση. Εκεί ο Δήμαρχος με τα μισόλογα που ψέλλισε, το μόνο που κατάφερε ήταν να καταδείξει σε όλους, ότι η ενέργειά του αυτή ήταν αποτέλεσμα σκοπιμότητας και άγχους σε ότι αφορά την δημιουργία εντυπώσεων. Γι αυτό δηλαδή ακριβώς που ο κ. Καλός προσπαθεί καθημερινά, στην μέχρι τώρα θητεία του.

Επί πλέον και ίσως για να αποδειχθεί πλήρως η μεθόδευση, ενέταξε στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση-ενημέρωση το συγκεκριμένο ζήτημα με εισηγητή… τον ίδιο αλλά… χωρίς εισήγηση!

Πρόκειται για πρωτοφανή και ακατανόητη κίνηση που δεν έχει προηγούμενο στα αυτοδιοικητικά δεδομένα της Λευκάδας.

Είναι περιττό βέβαια να αναφέρουμε ότι τα “ΜΜΕ” κατάπιαν (και πάλι) την κάμηλον… αμάσητη! Μέχρι σήμερα (4 ημέρες μετά) δεν έχει αναφερθεί τίποτε, ακόμη και από το μέσο που μεταδίδει απευθείας τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι στην αξιολόγηση το ζήτημα-πρόβλημα με τα Λιμενικά Ταμεία αλλά και αυτή η ίδια η ενέργεια της Δημοτικής Αρχής, παίρνουν πολύ χαμηλό βαθμό, ενώ αντίθετα βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα προβολής δευτερεύοντα θέματα, πάντα χάριν (και) της σκοπιμότητας!!!

ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς : κ. Πρόεδρον Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας Λευκάδα, 5/2/2020

Η ανακοίνωση της πρόθεσης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Πλακιωτάκη, μέσα από δηλώσεις που έκανε στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής, «να περάσουν στον έλεγχο της Πολιτείας, τα 71 λιμάνια ή λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής πλοίων, την διαχείριση των οποίων έχουν σήμερα Δήμοι και Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα», δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία για την τύχη (και) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Παρακαλούμε όπως, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τεθεί για συζήτηση και λήψη απόφασης, το ανωτέρω θέμα.

Τίτλος θέματος: «Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, να παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Αυτοδιοίκησης». Η εισήγηση θα σας αποσταλεί, όταν ενημερωθούμε για την ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δρακονταειδής Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος & Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

Θέμα: «Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να παραμείνουν στην Αυτοδιοίκηση».

Το λιμενικό σύστημα της χώρας αποτελείται από φορείς διαχείρισης με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά, τόσο ως προς τις ανάγκες τις οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν, όσο και ως προς τον τρόπο που είναι οργανωμένοι οι φορείς διαχείρισης. Ειδικότερα, το λιμενικό σύστημα αποτελείται από 13 Οργανισμούς Λιμένα εκ των οποίων δύο είναι ιδιωτικοί (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ.), δέκα των οποίων τη μετοχή διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ και ένας με μέτοχο το κράτος (Ο.Λ. Εύβοιας). Επίσης το λιμενικό σύστημα αποτελείται από 73 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και 11 κρατικά Λιμενικά Ταμεία.

Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία προήλθαν από παλαιότερα ενιαία κρατικά Λιμενικά Ταμεία, τα οποία από τη δεκαετία του 2000 και κυρίως κατά το έτος 2012 δόθηκαν στην αυτοδιοίκηση μετά από αιτήματα των δήμων.

H δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να διαχειρίζεται τις λιμενικές υποδομές στην περιοχή δικαιοδοσίας της, ειδικά σε μικρά λιμάνια των οποίων η λειτουργία όχι μόνο συνδέεται άρρηκτα με την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών αλλά και την καθορίζει αποφασιστικά, είναι ορθή. Ωστόσο, η μετάβαση των Λιμενικών Ταμείων στην αυτοδιοίκηση, δεν συνοδεύτηκε από ανάλογα θεσμικά και υλικά εργαλεία για την αποτελεσματική λειτουργία τους, με αποτέλεσμα σήμερα , τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία όπως άλλωστε και τα Κρατικά, να εμφανίζουν σοβαρές δυσλειτουργίες.

Σε συνέδριο της Ναυτεμπορικής, στις 23 Ιανουαρίου 2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκης, ανέφερε: «Προωθούμε αλλαγές στο μοντέλο λιμενικής διακυβέρνησης με απώτερο στόχο την ένταξη των λιμένων που σήμερα βρίσκονται υπό τον έλεγχο Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και συμπλήρωσε ότι«Τα λιμάνια αυτά αντιμετωπίζουν σειρά σημαντικών προβλημάτων, κυρίως στις υποδομές τους, αλλά ταυτόχρονα δεν διαθέτουν και τους αναγκαίους μηχανισμούς μέσω των οποίων θα μπορούσαν να απορροφήσουν και να διαχειριστούν κονδύλια.

Πρόθεση μας είναι να συγκροτηθούν, ανά γεωγραφική περιοχή, οργανισμοί – ανώνυμες εταιρείες, ώστε να αποκτήσουν τους μηχανισμούς εκείνους που θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν».

Μία τέτοια εξέλιξη είναι αρνητική καθώς πρόκειται να αφαιρέσει από την αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών για τις τοπικές κοινωνίες. Μία τέτοια εξέλιξη επίσης είναι αντίθετη με την λιμενική πραγματικότητα στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, στην οποία η αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη της διαχείρισης μερικών εκ των μεγαλύτερων εμπορικών λιμένων στον κόσμο.

Η ανακοίνωση της πρόθεσης για αφαίρεση των λιμανιών από την αυτοδιοίκηση χωρίς μάλιστα ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες είναι όχι μόνο αντιδημοκρατική αλλά και συμβαδίζει με σχέδια για να περάσουν σε ιδιωτικά χέρια τα λιμάνια της χώρας. Ιδιαίτερα η συγχώνευση τους σε Ανώνυμες Εταιρείες θα διευκολύνει τους σχεδιασμούς για ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίοι είναι υπαρκτοί και είχε γίνει προσπάθεια να προωθηθούν κατά τη μνημονιακή περίοδο.
Επειδή:

α) Η ανακοίνωση της πρόθεσης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να «περάσουν στον έλεγχο της Πολιτείας, τα 71 λιμάνια ή λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής πλοίων την διαχείριση των οποίων έχουν Δήμοι και Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα» δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία για την τύχη του Δ.Λ.Τ. Λευκάδας.

β) Αυτή η ανακοίνωση μας αιφνιδιάζει καθώς δεν προήλθε ως αποτέλεσμα διαβούλευσης με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες προτίθεται να αφαιρέσει την δυνατότητα σχεδιασμού και διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων. Λιμάνια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των δημοτών.

γ) Η αναγνώριση υπαρκτών προβλημάτων στη λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι, ούτε για την αφαίρεση τους από την Αυτοδιοίκηση ούτε για την μελλοντική ιδιωτικοποίηση τους μέσα από την ένταξη τους σε Ανώνυμες Εταιρείες. Η αντιμετώπιση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ως επιχειρήσεις real estate, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά δεν είναι και σύμφωνη με το ευρωπαϊκό παράδειγμα της διαχείρισης ακόμα και μεγάλων εμπορικών λιμανιών από την Αυτοδιοίκηση.

δ) Ακόμη περισσότερο, η πρόθεση για μεταφορά των Δ.Λ.Τ. στο Υπουργείο διατυπώνεται την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος διακηρύσσει την βούλησή του για το…. αντίστροφο, δηλαδή μεταφορά αρμοδιοτήτων από Κεντρική Διοίκηση προς τους Ο.Τ.Α!

Το Δ.Σ. Λευκάδας αποφασίζει :

① Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην πρόθεση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής να αφαιρέσει τον έλεγχο των Λιμενικών Ταμείων από την Αυτοδιοίκηση, υπερασπιζόμενο την διατήρηση του ελέγχου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδας και των Λιμανιών από τον Δήμο.

② Καλεί τον Υπουργό να μην προχωρήσει στους σχεδιασμούς του και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδιοίκηση για τη βελτίωση της λειτουργίας των Δ.Λ.Τ., με τη διατήρηση του δημόσιου και αυτοδιοικητικού χαρακτήρα τους.

③ Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ατο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Κ.Ε.Δ.Ε. και να δημοσιευτεί στα τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε.

Εισηγητές : Δρακονταειδής Κωνσταντίνος & Χαλικιάς Ευάγγελος, Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Λευκάδα, 6/2/2020

Ακούστε και την ενόχληση του όπως εκφράστηκε στο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας…

Στην απάντηση του ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου  Στέλιος Ρόκκος είπε ότι ο κύριος Δρακονταειδής έχει απόλυτο δίκιο, συζητήθηκε το θέμα με το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, ο δήμαρχος είχε ενημέρωση  από την ΚΕΔΕ, εγώ πήρα το έγγραφο 5 του μηνός, δεν είχα ενημέρωση για την εισήγηση, καθώς το έγγραφο που πήρα δεν είχε.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο ίδιος θα έπρεπε να τον είχε ενημερώσει, ωστόσο κανένας δεν αποκλείει να παρθεί απόφαση για το θέμα του Δημοτικού λιμενικού ταμείου.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο δήμαρχος κ. Καλός, λέγοντας πως για το ζήτημα της ενημέρωσης η άποψή του είναι ότι θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής πώς θα χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα.

“Πρόκειται για μία καθαρά πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής και εμού του ιδίου, να μην παρθεί απόφαση με την έννοια όπως το βάζετε εσείς, γιατί πολύ απλά κρίνουμε όπως έχουν κρίνει και οι περισσότεροι δήμοι με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή, όπως επίσης και περιφέρειες, να υπάρχει αν και εφόσον χρειαστεί μία κλιμάκωση των ενεργειών από την πλευρά των δημοτικών συμβουλίων και των λιμενικών ταμείων.

Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι δήμαρχοι πλην κάποιων εξαιρέσεων, ανησυχήσαμε όταν ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις του υπουργού εμπορικής Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, και στην βούληση να ενταχθούν τα δημοτικά λιμενικά ταμεία από το υπουργείο.

Ωστόσο, μετά από κάποιες μέρες υπήρχε καινούργια δήλωση από την πλευρά του υπουργού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να παρθεί κανένα λιμενικό ταμείο σε συνεργασία με τους δήμους, τα θεσμικά τους όργανα και την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών, θα προχωρήσουμε στην βέλτιστη αξιοποίηση των λιμένων της χώρας μας.

Υπήρχε μία υπαναχώρηση από την αρχική δήλωση, προφανώς δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του κυρίου υπουργού, καθώς επίσης την ημέρα που εσείς στέλνατε το έγγραφο εγώ ήμουν στην Αθήνα, βρέθηκα σε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, όπου παρευρίσκονταν καλεσμένος ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Κυριαζόπουλος, αναπτύχθηκε ένας διάλογος, ειπώθηκε ότι θα υπάρξει ένα τρίμηνο διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου λιμενικής πολιτικής και ότι ο ρόλος των δημοτικών αρχών θα είναι ενεργός.

Εκεί όλοι οι δήμαρχοι που πήραν το λόγο, είπαν ότι όχι απλώς δεν θέλουμε να είναι ενεργός, αλλά πρωτεύον και μοναδικός στη διαχείριση των λιμενικών ταμείων.

Κατ επανάληψη έχω δηλώσει ότι το λιμενικό ταμείο η δημοτική αρχή τον θεωρεί ως το μοχλό ανάπτυξης του τόπου και το πιστεύει αυτό, γιατί οι δυνατότητες που έχει ο τόπος μας η ανάπτυξη του παράκτιου μετώπου είναι πολύ μεγάλες, καθώς όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των λιμανιών στο λιμενικό ταμείο θα είναι 14.

Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της περιφερειακής ένωσης δήμων Ιονίων Νήσων κύριο Παρίση ο οποίος έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό, έχω έρθει σε επαφή και με άλλους δημάρχους των ιονίων Νήσων και είναι πολύ πιθανό και για αυτό κρίνεται αναγκαίο να συζητηθεί το θέμα σήμερα, καθώς την μεθεπόμενη Δευτέρα είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί το ραντεβού με τον Υπουργό, εκδηλώνοντας του την έντονη ανησυχία μας και την αντίθεση μας.

ΥΓ. Στην αιχμή της ανακοίνωσης του κύριου Δρακονταειδή για την σιωπή του μέσου μας για το θέμα αυτό, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός του ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Prisma 91,6 το μεταδίδει ζωντανά, στην συνέχεια όλο το δημοτικό συμβούλιο ανεβαίνει on demand για όποιον θέλει να το ακούσει ετεροχρονισμένα.

Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας και φυσικά θα το αναδείξουμε όπως κάνουμε πάντα. Όπως και ο κ. Δρακονταειδής έτσι και ο Λευκαδίτικος λαός γνωρίζει πως οι πολιτικές σκοπιμότητες είναι μακρυά από εμάς, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συμβάλει καθοριστικά στην ενημέρωση, αλλά και την αλλαγή του ενημερωτικού μοντέλου στην Λευκάδα…

About Ομάδα Σύνταξης 28406 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.