8.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια για υποδομές στερεών αποβλήτων, κοινωνικά ευάλωτων και προώθηση απασχόλησης…


Οχτώ εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση

Την έκδοση τριών νέων Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ.ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις παρακάτω Προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ85, για «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών  στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με Προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ και ημερομηνία λήξης την 31/03/2020.  Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ87, για «Δράσεις για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με Προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ και ημερομηνία λήξης την 31/03/2020.  Δικαιούχοι είναι Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητα στους τομείς της Δια βίου μάθησης που διαθέτουν έδρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμοι και φορείς τους με βάση την αρμοδιότητα).  Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για την παροχή συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και πιστοποίησης σε ανέργους νέους και μακροχρόνια ανέργους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ88, για «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS)» με Προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ και ημερομηνία λήξης την 31/03/2020.  Δικαιούχοι είναι: Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εκπροσώπησης Επιμελητηρίων), Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) (θεσμικοί Κοινωνικοί εταίροι όπως ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ,ΣΕΤΕ, ΣΕΠΕ ή/και επιστημονικοί φορείς τους), Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμοι και φορείς τους με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες). Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για την αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS)της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και πιστοποίησης σε  νέους πτυχιούχους και μακροχρόνια ανέργους.

Τα κείμενο και το συνοδευτικό υλικό των παραπάνω Προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΕΠ: www.pepionia.gr

 

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.