31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους…στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020Κέρκυρα,  10/8/2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

31.550.815 ευρώ,  ζητούν δικαιούχους

Οκτώ(8) νέες  Προσκλήσεις, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων, στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020

 

 

Την έκδοση οκτώ (8) νέων Προσκλήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 31.550.815 ευρώ,  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπέγραψε στις 09.08.18 ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

 

Αναλυτικά, πρόκειται για τις παρακάτω Προσκλήσεις:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ63, για «Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – θεσμοί» (στο πλαίσιο της ΟΧΕ Δ. Κέρκυρας), με Προϋπολογισμό 1.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 1/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ64, για «Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας», με Προϋπολογισμό 2.500.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ65, για «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής», με Προϋπολογισμό 2.893.585€ και ημερομηνία λήξης την 30/11/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ66, για «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», με Προϋπολογισμό 2.180.000€ και ημερομηνία λήξης την 15/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ67, για «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ68, για «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ69, για «Δράσεις για την Επαγγελματική & κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην  Π.Ι.Ν.» (ΕΚΤ), με Προϋπολογισμό 1.683.000€ και ημερομηνία λήξης την 1/10/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ71, για «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ» (ΕΚΤ), με Προϋπολογισμό 19.794.230€ και ημερομηνία λήξης την 31/12/2018.

 

Τα κείμενο και το συνοδευτικό υλικό των παραπάνω Προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΕΠ: www.pepionia.gr

 

 

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

 

 

About Ομάδα Σύνταξης 27909 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.