2.346.080€ στον Δήμο Λευκάδας για υποδομές ύδρευσης.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2.346.080€ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου Λευκάδας σε πόσιμο νερό επιβάλλουν τη διαρκή βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και της διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Για αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στη συνεδρίασή του στις 3-9-2018 ενέκρινε την εκπονηθείσα, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σχετική μελέτη για το έργο με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισμού 2.346.080€. Στη συνέχεια υπεβλήθη η πρόταση για ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”.

Έτσι εντάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το έργο αυτό του οποίου ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται με το ποσό των 2.294.000€ από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” και με 52.080€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων και συστημάτων υποστήριξης των υφιστάμενων δικτύων σε 5 θέσεις:
από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας μέχρι το σημείο επί της επαρχιακής οδού προς τη δεξαμενή της Λευκάδας, με συνολικό μήκος αγωγού 2.400m,
επί της οδού Καραβέλα και της οδού Φιλοσόφων, σε μήκος δικτύων 2.850m,
από δεξαμενή Αγ. Ηλία Σφακιωτών μέχρι διασταύρωση Ασπρογερακάτων για Καρυά & Δρυμώνα, δύο τμήματα δικτύων συνολικού μήκους αγωγών 5.400m,
επί της οδού από Νικιάνα προς Αγ. Πατέρες, συνολικού μήκους 1.200m και
επί της περιφερειακής οδού της λιμνοθάλασσας της Γύρας, με μήκος δικτύου 4.200m.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής, έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται ή έχουν δημοπρατηθεί ή έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις έργων ύδρευσης-αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 8.788.000€. Επίσης είναι σε αναμονή ένταξης για χρηματοδότηση μελέτες έργων προϋπολογισμού 5.103.000€.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.