Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Λευκάδα


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις

Άρθρο 11

Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  1. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η.10.2018 τα εξής Τμήματα:

α) Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.

γ) Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.

δ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

ε) Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

στ) Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Άρθρο 14

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο

Ιονίου Πανεπιστηµίου

  1. Ιδρύεται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) βιοεπιστηµών, βιοτεχνολογίας, επιστήµης τροφίµων και περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου, µε εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία τροφίµων, στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, στις εφαρµογές της βιοπληροφορικής στη βιοϊατρική, στην ποιότητα και ασφάλεια

τροφίµων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών και στις χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις τροφίµων, στη µετεωρολογία και την κλιµατική αλλαγή, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στη χηµεία και τον έλεγχο ποιότητας

περιβάλλοντος και στη διαχείριση περιβάλλοντος και την οικολογία,

β) µουσικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας, µε εξειδίκευση σε θέµατα νέας µουσικής δηµιουργίας και δηµιουργικότητας, έρευνας των οπτικοακουστικών και υβριδικών τεχνών και της τέχνης της παράστασης και της εφαρµογής αυτών σε πεδία, όπως η καλλιτεχνική έκφραση, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση.

γ) ιστορικών µελετών, µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας, µε εξειδίκευση σε θέµατα αρχειακής έρευνας σε όλες τις περιόδους της αρχαίας, µεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, καθώς σε διεπιστηµονικές προσεγγίσεις της ιστορίας µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή αυτών σε πεδία όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισµός.

Στο ινστιτούτο ιστορικών µελετών ιδρύεται Παράρτηµα οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας «Νίκος Σβορώνος», µε έδρα την πόλη της Λευκάδας, µε εξειδίκευση στην οικονοµική και κοινωνική ιστορία.

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

About Ομάδα Σύνταξης 25561 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.