Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 20 Ιουνίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 20  Ιουνίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 102.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ»

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Λευκάδας.

Εισηγητές: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ.  Δ.Λ.Τ.Λ.

Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχνικών Έργων  Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: ” ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ” προϋπολογισμού 120.700,00 €, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. για το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ», αναδόχου  Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρακτικού προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 14.998,88 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  κατεδάφιση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάμου  για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι σύλλογοι «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» & «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» στην Επισκοπή Καλάμου στις 23/06/2018.

Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ. για α) αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης παλαιών αιθουσών του Δικαστικού Μεγάρου και του Περιβάλλοντος χώρου για στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ

Δήμου Λευκάδας, β) εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                   

About Ομάδα Σύνταξης 27862 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 12/02. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 12   Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 580.000,00 €.

Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 €.

                                     Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση της πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

                                       Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ.55) στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»

                                     Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αντικατάστασή του για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

                                   Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για το Άξονα 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα » όπως αποφασίστηκε με την 127.4.4/2017 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 70Ξ946Ψ844-1ΚO) και  εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Λευκάδας

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016 του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2018 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αν. Πρ/νος Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παροχή σύμφωνης γνώμης για τον χαρακτηρισμό της  Παλαιάς Ενετικής Οδού από Ράχη έως Χαραδιάτικα στη Δ.Ε. Ελλομένου ως κύρια δημοτική οδό. (σχετ. η υπ΄αριθ.  4/18 απόφ. Ε.Π.Ζ.)

                                     Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με  αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δρυμώνα και του Αγίου Νικήτα στην ειδική θέση «Λίθος» της Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα του Δήμου Λευκάδας. (Σχετ: η υπ΄αριθ. 5/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                     Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                       Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην  εκτός σχεδίου περιοχή Φτερνού στην ειδική θέση «Μεγάλη Κουτσουπιά» της Τοπικής Κοινότητας Φτερνού Δήμου Λευκάδας (Σχετ: η υπ΄αριθ.   6/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                     Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, Δημοτικής Ενότητας Απολλώνιων του Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Μέγα Λόγγος ή Μαυρή» (Σχετ: η υπ΄αριθ.  7/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Βλασταράς» της Τοπικής Κοινότητας Μαραντοχωρίου  του Δήμου Λευκάδας, (Σχετ: η υπ΄αριθ.  3 /18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2018 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού (Σχετ: η υπ΄αριθ.    2/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Παναγιώτη Γληγόρη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 15-2-2018 ως συνήγορου πολιτικής αγωγής  του Δήμου Λευκάδας σε δύο ποινικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών άρθρο 281 του Κωδ.Δήμων και Κοινοτήτων

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                              

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                               ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη
 • κ. Δήμαρχο Μεγανησίου                                                   
 • Επιμελητήρια
 • Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 • Εργατικό Κέντρο
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 • Δημοτικές Ενότητες     με την υποχρέωση να ενημερώσουν
 • τους Προέδρους των Δημοτικών και     Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

  Τοπικών Κοινοτήτων

  Σημείωση:

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 • Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • About Ομάδα Σύνταξης 27862 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 20/11/2017. Ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

  Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 20   Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

   

   

    ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

   

   

  ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 147/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

                                         Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

   

  ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος και των ειδών ατομικής προστασίας που δεν χορηγήθηκε σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/2017.

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

   

  ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ για μεταφορά χρέους από καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη σε καρτέλα χρεώσεων άλλου οφειλέτη λόγω λάθους χρέωσης υπόχρεου.

                                          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

                                          Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση  ανάθεσης εργασιών καθαριότητας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011

                                          Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για στολισμό και διοργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ  για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών»

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ.10915/2017 σύμβαση.

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ για περί επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών»

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση  προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ»  προϋπολογισμού   230.000,00 €.

                                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»,  προϋπολογισμού  14.999,54 €.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», ποσό αρχικής σύμβασης 512.758,75 € με Φ.Π.Α.

   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €.

                                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

  Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

   

   

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

      Κοινοποίηση:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                   ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
 • Επιμελητήρια
 • Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 • Εργατικό Κέντρο
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Δημοτικές Ενότητες
 • με την υποχρέωση να ενημερώσουν

  τους Προέδρους των Δημοτικών και

  Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

  Τοπικών Κοινοτήτων

   

  Σημείωση:

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 • Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • About Ομάδα Σύνταξης 27862 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.