Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας έως το 2021


Στα 2.500.000 ευρώ το εκτιμώμενο κόστος , ανακοινώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής του

Σε συνέχεια της απόφασης του  Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 2.500.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ σε βάρος του προϋπ. του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης στην ΠΙΝ για την υλοποίηση του έργου «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021» και την Αριθ. 222-22/18-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση προυπ/σμού οικον. έτους 2018 της Π.Ι.Ν.» στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021»και κατόπιν εγκρίσεως και της μελέτης του παραπάνω  έργου,   η οικονομική επιτροπή της ΠΙΝ αποφάσισε την   διεξαγωγή  ηλεκρονικής  δημοπρασίας  που θα  γίνει  από  την  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων Περιφερειακής Ενότητας  Λευκάδας .

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  θα αποτελείται  από επτά (7) μέλη εκ των οποίων  τέσσερεις  τεχνικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ένα (1) εκπρόσωπο ΟΤΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων.

Τα  τακτικά μέλη που ορίστηκαν είναι οι : α)  Παναγιώτης Κομποτιάτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄   Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. Περιφ/κής  Εν. Λευκάδας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής β) Στέφανος Κακλαμάνης  Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Β΄ Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. Περιφ/κής Εν. Λευκάδας ως μέλος γ) Θεόδωρος Μανωλίτσης  Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α΄ Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. Περιφ/κής Εν. Λευκάδας ως μέλος δ) Παναγιώτης Κανέλλιας Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ/Α, Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. Περιφ/κής Εν. Λευκάδας ως μέλος ε) Γεώργιος Φίλιππας, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκάδας, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.Ι.Ν.)  (Ο.Τ.Α.), ως μέλος. στ). Φραγκούλης Επαμεινώνδας, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του  ΤΕΕ, ως μέλος. ζ) Αντώνιος Αθανίτης Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.,  εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος

Επίσης και από το Υπουργείο Ανάπτυξης Μεταφορών και επικοινωνιών ορίστηκε για την άσκηση της αρμοδιότητος της εποπτείας της εν εξελίξει συµβάσης  παροχής υπηρεσιών αρµοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών  η κ. Ρίζου Δημητρούλα Τοπογράφος Μηχανικός η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης της Προϊστάμενης Αρχής για την πορεία και την ολοκλήρωση του έργου.

Πηγή:Meganisinews.gr

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

About Ομάδα Σύνταξης 25550 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.