Πραγματοποιήθηκε η ΓΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Λευκάδας!!!


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ                    ΠΡΟΣ

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   1.ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ                2.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ
e-mail:enosigoneonlefkadas@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις 3-3-18 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης με θέματα:

1)Απολογισμός

2)Οικονομικές εκκρεμότητες – Συνδρομές

3)θέματα που προέκυψαν από τους εκπροσώπους

Εκπροσωπήθηκαν οι Σύλλογοι:

1)1ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας:παρόντες εκπρόσωποι 2 από τους 3

2)2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος: παρόντες 2 εκπρόσωποι από τους 2

3)4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας: παρόντες 2 εκπρόσωποι από τους 3

4)1ο Γυμνάσιο Λευκάδας: παρόντες 2 εκπρόσωποι από τους 3

5)2ο Γυμνάσιο Λευκάδας: παρόντας 1 εκπρόσωπος από τους 3

6)Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Βασιλικής: παρόντας Εκπρόσωπος 1 από 1

7))Μουσικό Σχολείο: παρόντες 2 εκπρόσωποι από τους 4

8)2ο Λύκειο: παρούσα 1 εκπρόσωπος από 1

9)ΕΕΕΕΚ Λευκάδας: παρούσα 1 εκπρόσωπος από 1

Σύλλογοι που δεν εκπροσωπήθηκαν: α)Δημοτικό Λυγιάς  β)Δημοτικό Νυδρίου , γ)Γυμνάσιο – Λύκειο Νυδρίου , Δημοτικό Βασιλικής.

Οι Σύλλογοι Δημοτικού Σφακιωτών και και Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Καρυάς δεν εκπροσωπήθηκαν από τον εκπρόσωπό τους κ. Θεόφιλο Κατωπόδη αλλά από τους Προέδρους των Συλλόγων κ. Αλέξανδρο Λάζαρη και κ. Κτενά Ειρήνη.

Το 1ο Λύκειο και το 3ο Δημοτικό δεν έχουν εκπρόσωπο.

Ο Απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα.

Οι οικονομικές εκκρεμότητες θα σταλούν στον κάθε Σύλλογο χωριστά. Κάποιοι Σύλλογοι έχουν παλαιότερες οφειλές και όλοι πλην του 1ουΓυμνασίου οφείλουν το οικονομικό έτος 2017. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 20€ για κάθε εκπρόσωπο.

Θέματα που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση:

Α)Η αναμοριοδότηση  των σχολείων Βασιλικής – Καρυάς και η απαράδεκτη υποβάθμιση των δύο Σχολείων που δρομολογείται από το Υπουργείο Παιδείας και η συρρίκνωση των Σχολικών Μονάδων.

Β) “Η απασχόληση” και η απουσίες των μαθητών που δεν συμμετέχουν στις εκδρομές και η στάση της ΕΛΜΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα…. (θα σας σταλεί η απάντηση της ΕΛΜΕ στο αίτημα της Ένωσης  και η ανταπάντηση της Ένωσης.

Γ)Η Προφορική αναφορά από την Πρόεδρο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας κ.Κων/νας Βανδώρου, προς τον Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος  Λευκάδος για τους χορούς των μαθητών στα ΜΠΑΡ και την κατανάλωση αλκοόλ (εκκρεμεί το γραπτό αίτημα προς το Διοικητή για την πιστή εφαρμογή του νόμου και την εντατικοποίηση των ελέγχων, όπως αυτό ομόφωνα αποφασίστηκε στο 2ο ανοιχτό Συμβούλιο από την Ένωση και όλους τους Συλλόγους (Πρόταση για εξεύρεση χώρου οργάνωσης σχολικών χορών π.χ. το Φουαγιέ).

Δ)Τα Σχολικά Συμβούλια, η χρησιμότητά τους και τα οφέλη που βγήκαν σε όσα σχολεία πραγματοποιήθηκαν όπως για παράδειγμα στο Μουσικό Σχολείο, 2ο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο –Λυκειακές Τάξεις Καρυάς,  Σφακιώτες και Βασιλική.

Απαραίτητα θα πρέπει να πραγματοποιούνται 3 φορές το χρόνο και όλοι οι Σύλλογοι Α/θμιας και Β/θμιας θα πρέπει να φροντίσετε για την υλοποίησή τους.

Ε)Η Παρέμβαση για ένα επιπλέον δρομολόγιο στη μεταφορά των νηπίων μαθητών του νηπιαγωγείου Λαζαράτων, καθόσον υπάρχουν απομακρυσμένα χωριά και οι μικροί μαθητές υποχρεώνονται να ξυπνούν από τις 6. Ομόφωνα αποφασίστηκε παράσταση στον Αν/ρχη προκειμένου να προστεθεί ένα επιπλέον δρομολόγιο.  (Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 8-3-18 από την Πρόεδρο της Ένωσης κ. Σκληρού και το μέλος κ. Κορακιανίτη Μαρία καθώς και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Σφακιωτών κ. Λάζαρη Αλέξανδρο, όπου και ο Αντ/ρχης ήταν ανένδοτος ότι μπορεί να υπάρξει λύση, διότι η Περιφέρεια «δεν μπορεί να προσθέσει δρομολόγιο, ούτε και να το «πληρώσει».

ΣΤ)Το Αίτημα για μόνιμο προσωπικό στο ΕΕΕΕΚ. Η απαξίωση από το ίδιο το ΠΥΣΔΕ ως προς την κατανομή των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα η έλλειψη μαθηματικού, όπου ενώ για την Ειδική Αγωγή προσλήφθηκαν 5 μαθηματικοί, δεν τοποθετήθηκε κανένας στο ΕΕΕΕΚ, ούτε καν δάσκαλος. Έλλειψη σε Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή. Σε εκκρεμότητα ακόμη η προκάτ αίθουσα 2 χρόνια μετά, και η δημιουργία μετά ΕΕΕΕΚ Εκπαίδευσης.

Ζ)Η αναγκαιότητα αποκατάστασης του Σχολείου Βασιλικής και του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας όπου για 2η συνεχή χρονιά παραμένει στο ίδιο επίπεδο.

Η)Η ανεπαρκής καθαριότητα των τουαλετών στο 1ο Λύκειο και 2ο Γυμνάσιο.

Θ)Τα Πρωτοκολλημένα αιτήματα της ‘Ενωσης και η πλήρης απαξίωση από πλευράς Δήμου, όπου καμία απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα και η μη επίλυση σε κανένα από αυτά.

Η εκπροσώπηση των Σχολείων ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, όχι όμως από όλους τους εκπροσώπους, ιδιαίτερα εκείνων που δεν έχουν δηλώσει καμία παρουσία ούτε και στα ανοιχτά συμβούλια.

Η Γενική Συνέλευση Ένωσης σύμφωνα με το καταστατικό, γίνεται μια φορά το χρόνο και για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι να είναι παρόντες. Όλοι οι εκπρόσωποι ενημερώθηκαν μέσω mail και δύο φορές μέσω sms στο προσωπικό τους τηλέφωνο. Εάν κάποιος αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας να προσέλθει θα πρέπει να ενημερώνει  την Ένωση.

Οι Σύλλογοι χρεώνονται για τους εκπροσώπους τους 20€ για τον καθένα χωριστά και για το λόγο αυτό όταν γίνονται εκλογές για εκπροσώπους στην Ένωση θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι για τον ενεργό τους ρόλο, να είναι σε διαρκή επαφή με τον Σύλλογο που εκπροσωπούν προκειμένου να ενημερώνονται και να μεταφέρουν όλα τα θέματα που τους απασχολούν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Επίσης οι Σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να καλούν σε συμβούλια τους εκπροσώπους τους και να τους ενημερώνουν για όλα τα θέματα συζήτησης και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Οι εκπρόσωποι με τη σειρά τους θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Ένωση, έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και επαφή μεταξύ πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργάνου, προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και να δίνονται ουσιαστικές λύσεις βασισμένες στον ουσιαστικό διάλογο.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και το 3ο Ανοιχτό Συμβούλιο!

Ευχαριστούμε πολύ, όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους!

Μ’εκτίμηση

Το Δ.Σ.

About Ομάδα Σύνταξης 27425 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.